Advisering in 2017 (JB-17)

In 2017 ontving het INBO 58 adviesvragen. De meeste daarvan werden via een advies beantwoord. De overige vragen werden beantwoord via overleg, geïntegreerd in andere adviesvragen of opgenomen in een project. De meeste adviesvragen (86%) werden gesteld door een overheid (Vlaamse , provinciale of gemeentelijke overheid). Het Agentschap voor Natuur en Bos stelde het merendeel (52%) van de vragen.

Sinds 2009 ziet een team van adviescoördinatoren er actief op toe dat er op een transparante manier objectief advies verleend wordt. Om onze adviesverlening te optimaliseren, sturen we evaluatieformulieren naar de adviesvragers, die vrijblijvend kunnen ingevuld worden. Vijf adviesvragers stuurden een evaluatie terug. Met een gemiddelde score van 4,8 op een schaal van 1 – 5 (onvoldoende - zeer goed) zijn we zeker tevreden.

Al de INBO adviezen vanaf 2010 die voldoen aan de regelgeving rond openbaarheid van bestuur, zijn vrij beschikbaar op de website, ook die van 2017.

Adviesverlening door het INBO gebeurt ook nog op andere manieren: via afvaardiging in stuurgroepen, via projecten, door het publiceren van rapporten en internationale publicaties…

Daarnaast ontvangt het INBO ook vragen via info@inbo.be. Het gaat om vragen die kort via mail beantwoord worden. In 2017 werden via deze weg 215 vragen gesteld en beantwoord. Vooral privépersonen, studenten, overheidsdiensten en ngo’s maken hiervan gebruik.

Niko Boone

Feedback