Advies in de kijker: verzet van grondmateriaal besmet met invasieve uitheemse duizendknoopsoorten (NB 09-19)

In dit advies schetsen we de problematiek van invasieve uitheemse duizendknopen en doen we suggesties om de verspreiding via grondverzet te beperken. Twee soorten en hun kruising spelen een belangrijke rol in het invasieproces: Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en de hybride Boheemse duizendknoop. Door hun grote gelijkenis spreken we meestal algemeen over Japanse duizendknoop. De planten vormen gesloten vegetaties waaronder nauwelijks andere planten gedijen. Door het onzorgvuldig verplaatsen van grond waarin zich wortels van deze soorten bevinden, ontstaan nieuwe groeiplaatsen. Dat is vaak het geval op of nabij infrastructuur. De bestaande procedures en de codes van goede praktijk in de ‘grondverzetsregeling’ (VLAREBO) worden herzien. Dit biedt de mogelijkheid om in de standaardprocedure voor het veilig grondverzet aandacht te besteden aan invasieve duizendknoop.

>> Lees het integrale advies

>> Meer informatie over de duizendknoop op Ecopedia: https://www.ecopedia.be/planten/japanse-duizendknoop-sachalinse-duizendk...

Feedback