Advies in de kijker: translocatie van veldkrekel in het Dijleland (NB 12-19)

De veldkrekel is een bedreigde diersoort die leeft in holletjes op zonnige, droge en zandige plaatsen, zoals in heidegebieden. Door versnippering en intensivering van het landschap is zijn leefgebied serieus ingekrompen. De soort komt vooral nog voor in de Antwerpse en Limburgse Kempen. In Vlaams-Brabant resten er maar enkele geïsoleerde en bedreigde restpopulaties.

Om de soort van regionale uitsterving te behoeden is een translocatieproject opgezet. Translocatie van dieren, al dan niet via gekweekte exemplaren, kan een belangrijk hulpmiddel zijn om een plaatselijke populatie te ontdubbelen, en aan risicospreiding te doen. Het kweekprogramma leverde  voldoende nimfen om uit te zetten op geschikte plaatsen in het Dijleland. In 2020 kan het proces van vangst, kweek en uitzetting herhaald worden. Zo kan de genetische variatie van de populatie op de plaatsen van uitzetting verhogen. Vooraleer hiermee verder te gaan, is genetisch onderzoek nodig om te evalueren of de translocatie de gewenste effecten heeft bereikt.

In dit advies schetsen we de context van translocaties in het algemeen en dit translocatieproject in het bijzonder. We gaan ook dieper in op de genetische aspecten die verder onderzocht moeten worden.

Lieve Vriens

>> Lees het integrale advies

Feedback