Advies in de kijker (NB 12-17)

Advies over het effect van recreatie op een aanwezige dassenpopulatie

Op twee plaatsen in de omgeving van Sint-Truiden en Tongeren zijn plannen voor recreatieve ontwikkelingen. In het ene geval gaat het om de organisatie van grootschalige evenementen, in het andere om de aanleg van infrastructuur voor zachte recreatie. Beide locaties liggen echter in het leefgebied van dassen.

Dassen zijn nachtactieve, schuwe dieren. Vooral de onmiddellijke omgeving van de burcht is een gevoelige zone. Regelmatige verstoring kan een negatieve invloed hebben op de conditie van de dieren en daardoor ook op het voortplantingssucces. Ernstige verstoring kan ook leiden tot het verlaten van de burcht of van het gebied.

>> Lees het integrale advies
 

Feedback