Advies in de kijker (NB 10/16)

Advies over de kaaimuurvegetaties langs de Oude Dender te Dendermonde

De kaaimuren van de Oude Dender in de binnenstad van Dendermonde zijn sterk begroeid met kruiden en houtige struiken. Dergelijke muurvegetaties kunnen ​decoratief zijn en zeldzame ​of beschermde ​planten herbergen. Om die reden zijn ze het behouden waard. Maar de planten kunnen ook schade berokkenen aan de muren.

In dit advies geven we de plaatsen aan met zeldzame en/of typische muurplanten en deze waar zich invasieve exoten of schadeberokkenende soorten bevinden. De beheerder kan hier dan rekening mee houden bij herstelwerkzaamheden. We geven ook aan hoe een beheer eruit ziet dat optimaal rekening houdt met de voor het natuurbehoud meest waardevolle soorten.

Niko Boone

>> Lees het integrale advies

Feedback