Advies in de kijker (NB 07/18)

Advies over het voedselpatroon van amfibieën in relatie tot plaagreductie

Via kleinschalige projecten probeert de provincie West-Vlaanderen om op natuurlijke wijze landbouwplagen te reduceren. Soorten die voor de landbouw schadelijke slakken eten zouden hierin kunnen bijdragen. Je hoort vaak dat amfibieën veel slakken eten. Amfibierijke poelen zouden daardoor een meerwaarde in een landbouwgebied kunnen vormen.

Dit advies beantwoordt de vraag of slakken inderdaad deel uitmaken van het dieet van de amfibiesoorten die voorkomen in het West-Vlaamse landbouwgebied. Uit literatuurstudie blijkt dat onze inheemse amfibieën – met kleine verschillen tussen soorten - weinig selectief zijn in de keuze van hun prooien. Ze happen opportunistisch naar wat voorbij komt zwemmen, vliegen of kruipen. Daarom vormen slakken geen hoofdbestanddeel van hun dieet. Is er wel een voorkeur voor huisjes- of naaktslakken? Watersalamanders eten tijdens hun jaarlijkse levensfase op het land wellicht meer naaktslakken dan huisjesslakken, terwijl dit onderscheid voor de kikkers en padden niet duidelijk is. 

Lieve Vriens

>> Lees het integrale advies

Feedback