Advies in de kijker (NB 05-17)

Advies over de bestrijding van stierkikker in de Lokkerse Dammen (Arendonk) en Scheps (Balen)

In de omgeving van het natuurgebied Lokkerse Dammen (Arendonk) en in het natuurgebied Scheps (Balen) komt Amerikaanse stierkikker voor. Dat is een invasieve exoot die op de zwarte lijst staat van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve exoten. Dat betekent dat voor deze soort een totaalverbod geldt op het bezit, de handel, het transport, de teelt en het vrijlaten ervan in de natuur. De lidstaten zijn ook verplicht om de aanwezigheid van dergelijke soorten te monitoren en ze te bestrijden of, indien ze al wijdverspreid voorkomen, onder controle te houden.

Het INBO onderzocht of de soort in beide gebieden actueel nog voorkomt en of deze exoot er zich voortplant. Vervolgens gingen we na welke mogelijkheden bestaan om de Amerikaanse stierkikker op deze locaties te bestrijden.

Niko Boone

>> Lees het integrale advies

Feedback