Advies in de kijker: impact en beheer van verwilderde katten (NB 10/17)

Er is betrekkelijk weinig bekend over de negatieve impact van verwilderde katten op de biodiversiteit in Vlaanderen. Op vraag van de Minaraad ging het INBO na:

  • welke wetenschappelijke studies er bestaan over de negatieve impact op de biodiversiteit in Vlaanderen van predatie door katten,
  • of het wenselijk is dat er bijkomende beheersmaatregelen komen naast het sterilisatiebeleid vanuit Dierenwelzijn,
  • of er een wetenschappelijke evaluatie bestaat van de mogelijke beheerstrategieën en -maatregelen rond het beheer van verwilderde katten
     

In 2014 bepaalde het sterilisatiebeleid van de Vlaamse overheid dat verkochte of weggegeven katten die niet voor de kweek bestemd zijn, gecastreerd of gesteriliseerd en geïdentificeerd moeten worden. Met de geplande aanvulling dat alle katten voor de leeftijd van 5 maanden gecastreerd en geïdentificeerd zullen moeten worden, is het beleid vrij uniek.

De dienst Dierenwelzijn laat nu onderzoeken of een model dat al bestaat voor zwerfhonden kan aangepast worden om het evalueren van beheeropties voor katten in Vlaamse steden en gemeenten mogelijke te maken. Met het Vlaamse kattenmodel en een handleiding zullen lokale overheden zelf het model kunnen toepassen op de zwerfkatten in hun stad of gemeente. Het resultaat van deze studie zal moeten bijdragen aan de evaluatie van de verschillende beheerstrategieën en –maatregelen.

>>Lees het integrale advies

Feedback