Advies in de kijker: Advies over grofwildbeheer op het militair domein van Houthalen-Helchteren (NB 07-19)

Het militair schietterrein van Houthalen-Helchteren omvat een grote oppervlakte aaneengesloten natuur- en bosgebied met hoge natuurwaarden. Ree en everzwijn komen er veelvuldig voor. Voor beide soorten is sinds 2019 een populatiebeheer mogelijk dat zich inschrijft in de Vlaamse doelstellingen voor deze grofwildsoorten. Voor ree is de belangrijkste doelstelling het in stand houden van een gezonde en voldoende grote populatie. Voor everzwijn is dat het beperken van schade in en rond het militair domein.

Sinds kort behoort het schietterrein tot het kernleefgebied van twee wolven. Er komt ook andere beschermde fauna voor, zoals de nachtzwaluw. Hoe kan het beheer van ree en everzwijn uitgevoerd worden met minimale verstoring van die soorten?

De meest verstoringsgevoelige periode voor de wolf is de voortplantingsperiode, vooral vanaf half maart tot juni, dus vanaf de paartijd tot wanneer de jongen gespeend worden. In diezelfde periode is ook het risico op verstoring van broedvogels reëel. Bejaging van ree en everzwijn vindt daarom best plaats buiten deze gevoelige periode. De voorkeur gaat uit naar intervaljacht onder de vorm van gemeenschappelijke aanzit- en/of stille drukjacht. Het aanhouden van een permanente jachtdruk door een beperkt aantal jagers die gedurende een langere periode bijna dagelijks aanwezig zijn in het gebied, is te vermijden.

Om te komen tot een correcte jachtstrategie voor ree zijn data over aantallen, populatietrends en vitaliteit noodzakelijk. Op dit ogenblik ontbreken dergelijke gegevens. Voor het militair domein is kilometertelling vanuit de wagen de makkelijkst in te zetten wetenschappelijk gevalideerde methode. Het verwerken van beelden van cameravallen, bijvoorbeeld van de camera’s die al gebruikt worden voor de wolvenmonitoring, is een mogelijke andere optie, maar vergt bijkomend onderzoek.

Koen Van Den Berge

>> Lees het integrale advies

Wolf (foto's INBO)

Feedback