Aantal broedvogels in Zeebrugge blijft dalen (NB 07-17)

Ook in 2016 telde het INBO het aantal broedvogels in de Speciale Beschermingszone Zeebrugge-Heist. De resultaten bevestigen de daling die zich al enkele jaren voordoet.

Op het Sternenschiereiland broedden in 2016 slechts 4 paar zilvermeeuwen, 7 paar kleine mantelmeeuwen, 6 paar bontbekplevieren en 9 paar scholeksters. Er kwamen geen sternen of kokmeeuwen meer tot broeden. Sinds 1999 werden de instandhoudingsdoelen hier nooit gehaald. Van de vooropgestelde 22 ha kwaliteitsvol en geschikt broedhabitat is in die periode 14 ha gerealiseerd. Predatie door grondpredatoren zoals de vos, blijft het grootste probleem. De nieuwe kolonies sternen die onder andere in het Zwin en de Spuikom van Oostende ontstonden kunnen de achteruitgang niet compenseren.

In het westelijk deel van de voorhaven van Zeebrugge broedden ongeveer dezelfde aantallen als in 2015. De daken van de bedrijven daar zijn vosvrije broedeilanden geworden. Er broedden kleine aantallen scholeksters, stormmeeuwen, zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. De zeldzame kuifleeuweriken, tapuiten en geelpootmeeuwen die er in het verleden waren, zijn verdwenen.

Uit observaties van kleurringen blijkt dat de meeuwen uit Zeebrugge zich verplaatst hebben naar bestaande en nieuwe kolonies elders aan de Belgische kust, in het noorden van Frankrijk, het zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk en het zuiden van Nederland.

Eric Stienen

Meer lezen? Stienen E, Courtens W, Van de walle M, Vanermen N & Verstraete H. Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2016. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2017 (21). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Feedback