Aanpassing herkomstgebieden voor bomen en struiken in Vlaanderen (JB-16)

De officiële plekken waar zaad geoogst wordt voor de opkweek van bosplantsoen behoren tot een ‘herkomstgebied’. De achterliggende redenering is dat plantsoen afkomstig van een bepaald gebied door lokale adaptatie aangepast is aan de daar heersende groeicondities en daarom bij voorkeur in datzelfde herkomstgebied aangeplant wordt. Zo krijg je de beste garantie op een goede groei en vitaliteit van de nieuwe aanplantingen.

Een Europese richtlijn rond het vermarkten van bosplantsoen verplicht de lidstaten herkomstgebieden af te bakenen, maar toch blijkt er internationaal geen consensus te bestaan over de manier waarop deze afgebakend dienen te worden: grotere landen bakenden grotere herkomstgebieden af dan kleinere landen. Dit komt onder meer doordat het onderzoeken in hoeverre planten aan vitaliteit en gezondheid inboeten bij het verplaatsen naar andere regio’s niet evident is.

Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek zijn de herkomstgebieden sinds kort voor Vlaanderen opnieuw ingetekend. Daar waar er vroeger 5 verschillende gebieden waren in Vlaanderen, behoort Vlaanderen nu volledig tot het officiële herkomstgebied “Ten Noorden van Samber en Maas” (met uitzondering van Voeren).

Dit betekent bijvoorbeeld dat plantsoen opgekweekt uit zaad geoogst in West-Vlaanderen kan aangeplant worden in Limburg, maar het betekent niet dat we soorten die van nature niet op bepaalde plaatsen voorkomen daar nu wel kunnen gaan aanplanten: het is geen vrijgeleide om geen rekening meer te houden met standplaatsgeschiktheid of streekeigenheid.

In het licht van het wijzigend klimaat wordt tegenwoordig op Europees niveau benadrukt om de genetische diversiteit zo hoog mogelijk te houden in nieuwe aanplantingen van bos en bomen. We adviseren zowel de boomkwekers om in de verschillende bestaande zaadboomgaarden voor bomen en struiken te blijven oogsten, als de bosaanplanters om zoveel mogelijk te variëren in het gebruik van bosplantsoen afkomstig van de verschillende zaadbronnen aanwezig in Vlaanderen.

Kristine Vander Mijnsbrugge

Feedback