19/12 Workshop beheer Unielijst-exoten

Op 19 december 2018 vond de workshop “Beheer van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst” plaats in Brussel. De presentaties van deze workshop zijn hieronder te vinden.

Via onderstaande link vind je korte verslagen van de discussieresultaten per soort. Het is mogelijk hier verdere opmerkingen op te maken via de survey. In het bijzonder willen we weten of u het gevoel hebt dat de nota’s een accurate weergave zijn van de uitkomst van de discussie of dat er iets ontbreekt. We ontvangen ook graag commentaar op de gevolgde methodologie of hoe de workshop is verlopen.

>> FEEDBACK SURVEY - Workshop on Invasive Alien Species Management of European Concern   

De aanbevelingen van de workshop worden in een rapport gegoten samen met de scenario's, strategieën en uitkomsten van de expertbeoordelingen. Dit rapport zal uw input erkennen en de bewijsbasis vormen voor een beslissing over de Belgische beheerstrategie voor Unielijst exoten. Alle aanvullende feedback die u via de survey meegeeft, zal opgenomen worden wanneer de organisatoren van de workshop dit relevant achten. We willen alle deelnemers bedanken voor hun bijdrage aan de workshop en de tijd die ze nemen voor het geven van feedback.

Programma - Programme

09.30 Onthaal met koffie en viennoiserie - Accueil avec café et viennoiserie

10.00 Verwelkoming - Mot de bienvenue (Maurice Hoffmann, Administrateur Generaal - Administrateur général INBO)

10.10 Word from the European Commission (Myriam Dumortier, European Commission DG Environment)

Plenaire sessie - Session Plénière (10.15-12.15)

De nood aan beheerstrategieën voor Unielijst exoten - Nécessité de stratégies de gestion pour les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (20min) - Dido Gosse, Jane Reniers & Bram D’hondt

De haalbaarheidsoefening voor beheer van Unielijst exoten - L'exercice de faisabilité de la gestion des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union (20min) - Tim Adriaens & Sonia Vanderhoeven

Q&A (5 min)

Case studies beheer Unielijst soorten - Des cas de gestion d’EEE (11.00-12.00)

De praktijkgemeenschap exotenbeheer in Frankrijk - Communauté pratique de gestion des espèces exotiques envahissantes en France (Emmanuelle Sarat, IUCN France) (15 min)

Practicalities thematic group sessions (5 min)

  • Thematische groepssessie - Ateliers thématiques (11.20-12.45)
  • Waterplanten - Plantes aquatiques (room Marie & Pierre Curie)
  • Landdieren - Vertébrés terrestres (room Marie & Pierre Curie)
  • Terrestrische planten - Plantes terrestres (room Nietzsche)
  • Waterdieren - Animaux aquatiques (room Avicenna)

 

12.45-13.45 Lunch

Vervolg thematische groepssessie - Suite ateliers thématiques (13.45-15.00)

  • Waterplanten - Plantes aquatiques (room Marie & Pierre Curie)
  • Landdieren - Vertébrés terrestres (room Marie & Pierre Curie)
  • Terrestrische planten - Plantes terrestres (room Nietzsche)
  • Waterdieren - Animaux aquatiques (room Avicenna)

 

15.00-15.20 Koffiepauze - Pause café

15.20-15.40 Closure + next steps - what is going to happen with the input provided - Etienne Branquart

Presentaties Workshop

 

Thema 
Feedback