Nieuws

Terug naar overzicht

Roofdiernieuws 30

Ontwikkelingen in de Hechtel-Eksel roedel: dispersie van jonge wolven

Wij blijven de roedel in Hechtel-Eksel op de voet volgen. Hoe zit het met de jaarlingen, de wolven geboren in 2020? De verwachting is dat die nieuw leefgebied (zijn) gaan opzoeken. Is dat gebeurd? En wat met de welpen van 2021?

Zwervers in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg

In de vorige editie van Roofdiernieuws hadden we de aanwezigheid van nieuwe zwervers rond het jaareinde al vermeld. Intussen is het genetisch onderzoek op de stalen verzameld in december en begin januari afgerond. We geven een chronologisch overzicht van wat we nu al weten, en proberen het kluwen van waarnemingen in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant te ontrafelen.

Positieve en negatieve ecosysteemdiensten van kleine en middelgrote roofdieren in Vlaanderen onder de loep

In een recente paper in The Belgian Journal of Zoology onderzoeken we in welke mate vos, steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel en das negatieve ecosysteemdiensten leveren door predatie van jachtwild (haas, fazant en patrijs). We kijken ook in welke mate ze positieve ecosysteemdiensten leveren.

Opgelet voor dwergotters

Het beoordelen van waarnemingen van otters is vaak geen evidente zaak, omdat slechts weinig mensen vertrouwd zijn met het beeld van een otter. Twee andere dieren kunnen voor extra verwarring zorgen: de Amerikaanse nerts en de dwergotter. Concreet documentatiemateriaal (foto, video, of tegelijk ook pootafdrukken, …) bij de waarneming is van groot belang.