Pers

De “wolf van Duffel” heeft zichzelf op basis van beeldmateriaal prijsgegeven: hij is geregistreerd als GW1554m, die eerder in Gelderland bij Culemborg lelijk huis had gehouden in de lokale schapenpopulatie. Deze wolf is een jaarling van de roedel van Herzlake bij Meppen (Niedersachsen, Duitsland).

Zeeraket (foto INBO)

Het hoogstrand kent momenteel een nooit eerder geziene begroeiing met de plant Zeeraket. Een VLIZ-INBO-survey over de ganse kust toont op een derde van de stranden een opmerkelijke kieming van deze “duinvormer”, planten die aan het begin van het ontstaan van duinen staan, met aantallen 10 tot 1000 keer hoger dan in de periode 2003-2019. Het uitstel van strandwerken en het zeer beperkte strandbezoek liggen aan de basis. Of deze kiemplantjes – gemiddeld zo’n 1000 per lopende kilometer – zullen overleven en het strand met hun bloemen zomers roze zullen kleuren, is nog maar de vraag.

 

Sinds januari van dit jaar kwamen er vijf meldingen bij het INBO van dode schapen en twee damherten: op 16 januari in Peer, 19 februari in Peer, 21 maart in Retie en in Pelt, 2 april in Bekkevoort, en 19 april in Kalmthout.

Omdat het hier mogelijk om schade door een wolf ging, volgde  een genetische analyse door het INBO.

Tussen oktober en december 2019 werden er vijftien

Bosanemoon steekt de rivier over van oud naar nieuw bos

Bosuitbreiding en -compensatie zijn actuele thema’s. Maar hoe begin je met de aanleg van een nieuw bos? Op basis van eigen onderzoek en een internationale literatuurstudie adviseert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) om hiervoor, naast trager groeiende boomsoorten, snelgroeiende populieren en wilgen te gebruiken.

Locaties nesten

In het voorjaar riepen we al op om zoveel mogelijk waarnemingen van de Aziatische hoornaar te melden op het webplatform www.vespawatch.be. Individuele wespen worden nu goed gelokaliseerd, maar het opsporen van de nesten blijft een knelpunt.

foto van zaden zwarte populier (foto INBO)

De Europese zwarte populier is een van de vele soorten die dreigt uit te sterven in de komende decennia als gevolg van  ontbossing, exoten, destructief landgebruik, klimaatverandering en vervuiling. De aanwezigheid van zwarte populier is essentieel voor de ontwikkeling van ooibossen: op natuurlijke wijze ontstaat bos langs rivieren.

Hoornaar vergelijking euro

Wetenschappers vragen ieder van ons om uit te kijken naar de Aziatische hoornaar en waarnemingen te melden voor onderzoek en beheer. De Aziatische hoornaar is een invasieve uitheemse wesp en vormt een bedreiging voor honingbijen en bestuivers. Ze wordt vaak verward met de inheemse Europese hoornaar, een nuttig insect.

Feedback