Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Algemene informatie over INBO
 
Home > Over INBO
 

 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin ge´nteresseerd is.
Als toonaangevende wetenschappelijke instelling werkt het INBO in de eerste plaats voor de Vlaamse overheid, maar het levert ook informatie voor internationale rapporteringen en gaat in op vragen van lokale besturen. Daarnaast ondersteunt het INBO onder meer organisaties voor natuurbeheer, bosbouw, landbouw, jacht en visserij. Het INBO maakt deel uit van nationale en Europese onderzoeksnetwerken. Het maakt zijn bevindingen ook bekend bij het grote publiek.

Het INBO situeert zich binnen het beleidsdomein Omgeving en is een Intern Verzelfstandigd Agentschap zonder rechtspersoon. Het INBO beschikt echter wel over een aparte rechtspersoon in de vorm van een Eigen Vermogen.
Het INBO en zijn Eigen Vermogen tellen ongeveer 270 medewerkers, voornamelijk onderzoekers en technici. Naast de hoofdzetel in Brussel, heeft het INBO vestigingen in Geraardsbergen, Groenendaal en Linkebeek. Het beschikt daar over specifieke onderzoeksinfrastructuur zoals laboratoria (onder meer fysico-chemisch, moleculair-genetisch), een animalarium, serres en plantages, kweekvijvers voor vis,ů.


Documenten

Wie graag meer wil weten over de strategie, missie en visie van het INBO, kan terecht in de Strategienota 2009-2015. In deze nota beschrijven we de algemene kenmerken van het onderzoek dat we uitvoeren binnen onze instelling en wordt een beeld geschetst van waar we in de komende jaren grote inspanningen willen leveren.

De Beheerovereenkomst 2011-2015 koppelt Beleidsdoelstellingen aan Organisatiedoelstellingen.

In het Ondernemingsplan 2014 vindt u de vertaling in jaarplannen van de Beheerovereenkomst.  

  Bekijk INBO in beelden in de INBO video op VIMEO.


 

 
Structuur INBO
Contact
Vacatures
Personeel
Persberichten
Nieuws van INBO
Events
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO