Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Afdeling Biodiversiteit & Natuurlijk Milieu
 
Home > Over INBO > Structuur INBO > Afdeling biodiversiteit & natuurlijk milieu
 

 

Deze afdeling richt zijn onderzoek op het evalueren en optimaliseren van het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium, waarin gebieden worden afgebakend die een zeker beschermingsstatuut verwerven met als primair doel de biodiversiteit in dat gebied in al zijn aspecten te beschermen, herstellen of ontwikkelen. Ze doet dat op verschillende organisatieniveaus, van gen, over populatie, soort, levensgemeenschap tot ecosysteem, en dit zowel vanuit de biodiversiteit zelf als vanuit het natuurlijke milieu dat de biodiversiteitpotenties bepaalt.

De afdeling telt 5 onderzoeksgroepen:

• De onderzoeksgroep Genetische diversiteit doet onderzoek naar de genetische diversiteit van populaties en soorten om de effectiviteit van het beleidsinstrumentarium gericht op het behoud van biodiversiteit op het genetisch niveau te evalueren en eventueel bij te sturen.

• De onderzoeksgroep Soortendiversiteit doet onderzoek naar de diversiteit van populaties en soorten in functie van het evalueren van het beleidsinstrumentarium gericht op het behoud van biodiversiteit en het optimaliseren ervan ten behoeve van het beter kunnen garanderen van de levensvatbaarheid van soorten op lange termijn.

• De onderzoeksgroep Aquatische, Wetland en Estuariene Ecosysteemdiversiteit verdiept zich in de structuur en het functioneren van natte ecosystemen ter ondersteuning van het gebiedsgericht beleid: het opstellen van ecologische doelstellingen en toetsingskaders, ecologische toestand en trendbepaling, impact inschatting van geplande ingrepen en voorstellen en randvoorwaarden voor natuurinrichting en -beheer.

• De onderzoeksgroep Biotooopdiversiteit volgt de toestand van populaties, soorten en ecosystemen binnen en buiten beschermde gebieden op, opdat de bijdrage van het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium tot het behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit kan worden bepaald en eventueel vergroot.

• De onderzoeksgroep Milieu & Klimaat doet onderzoek naar de biodiversiteitpotenties van het milieu en de gevolgen daarvoor van al dan niet door de mens geďnduceerde veranderingen (bodem-, water- en luchtkwaliteit en klimaat) daarin.

 

 
Organigram
Rapportering & advisering
Managementondersteuning
Stafdienst
Afdeling biodiversiteit & natuurlijk milieu
Afdeling beheer & duurzaam gebruik
Eigen Vermogen
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO