Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Afdeling Beheer & Duurzaam Gebruik
 
Home > Over INBO > Structuur INBO > Afdeling beheer & duurzaam gebruik
 

 

Deze afdeling onderzoekt populaties, soorten en ecosystemen onder invloed van  verschillende beheermaatregelen. Dit gebeurt enerzijds in functie van het behoud, herstel of ontwikkeling van biodiversiteit en anderzijds in functie van het duurzaam gebruik en beheer van natuur en bos door belanghebbenden. Hierbij worden beleidsondersteunende instrumenten ontwikkeld voor een duurzaam gebruik, beheer, herstel en ontwikkeling van natuur en bos. Tevens zal nieuw onderzoek uitgebouwd worden dat zich zal richten op de relaties tussen biodiversiteit en maatschappij ter ondersteuning van het beleidsinstrumentarium.

Deze afdeling telt 5 onderzoeksgroepen:

• De onderzoeksgroep Aquatisch Beheer verricht onderzoek om kennis op te bouwen over het ecologisch beheer van aquatische soorten en ecosystemen met als finaliteit het behoud, herstel of ontwikkeling van biodiversiteit of het duurzame gebruik ervan.

 De onderzoeksgroep Ecosysteembeheer doet eveneens onderzoek om kennis op te bouwen over het ecologisch beheer, maar richt zich op de terrestrische soorten en ecosystemen, met als finaliteit het behoud, herstel of de ontwikkeling van biodiversiteit of het duurzame gebruik ervan.

 De onderzoeksgroep Faunabeheer onderzoekt het duurzaam gebruik en beheer van diersoorten ter ondersteuning van de belanghebbenden die natuur en bos gebruiken en/of deelnemen aan het beheer ervan, waarbij tevens aandacht uitgaat naar schadebeheersing.

 De onderzoeksgroep Genenbronnen Bosbouw verricht onderzoek naar het duurzaam gebruik en beheer van bomen en struiken ter ondersteuning van de belanghebbenden die natuur en bos gebruiken en/of deelnemen aan het beheer ervan en in functie van klimaatswijzigingen.

 De onderzoeksgroep Natuur & Maatschappij voert socio-economisch onderzoek uit naar de economische waardering van en het maatschappelijke draagvlak voor biodiversiteit.

 

 
Organigram
Rapportering & advisering
Managementondersteuning
Stafdienst
Afdeling biodiversiteit & natuurlijk milieu
Afdeling beheer & duurzaam gebruik
Eigen Vermogen
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO