Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Monitoring graslanden
 
Home > Kenniscentrum > Monitoring > Graslanden
 

 

Monitoring cultuurgraslanden

Ten behoeve van het onderzoek naar de evolutie van soortenarme en soortenrijke cultuurgraslanden onder natuurbeheer en beheerovereenkomsten, werd een monitoringsprogramma opgestart in Vlaamse natuur- en bosreservaten en Speciale Beschermingszones. Dit programma bestaat uit 2 luiken:

  • eigen monitoring in graslanden (vegetatie en sprinkhanen) met een recent opgestart beheer
  • retroactief onderzoek voor percelen die al langer in beheer zijn

Het is de bedoeling om de evolutie na te gaan van de vegetatiesamenstelling en sprinkhanenpopulaties (kwantitatief) in relatie tot de uitgangssituatie, beheer, abiotiek en het (al dan niet bereikte) streefbeeld.


Heidi Demolder, Yves Adams

 

 
Beheersmonitoring
Bosbodems FSCC
Bosreservaten
Bosvitaliteitsinventaris
Buitengebied
Graslanden
Grondwater
IJzer
Intensieve monitoring bossen
Luchtkwaliteit bosgebieden
Marternetwerk
Monitoring kanalen
Palingpolluentenmeetnet
Onderzoeksgebied vos
Vismeetnet
Waaslandhaven
Wildbeheer & jacht
Zeeschelde
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO