Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Bosbodems FSCC
 
Home > Kenniscentrum > Monitoring > Bosbodems FSCC
 

 

Sinds 2001 huisvest het INBO het Forest Soil Co-ordinating Centre (FSCC), één van de thematische centra van het internationaal samenwerkingsprogramma van de Verenigde Naties betreffende de invloed van luchtverontreiniging op de Europese bossen. Verder wordt het FSCC in zijn activiteiten gesteund door het ICP Forests Expert Panel on Soil and Soil Solution onder het voorzitterschap van Dr. Bruno De Vos.

Sinds 1985 vindt een jaarlijkse evaluatie plaats van de bosvitaliteit op een Europees meetnet van 16 x 16 km². Als bijkomende parameter wordt tevens de toestand van de bosbodem opgevolgd. Een eerste Europese bodeminventarisatie vond plaats in de jaren ‘90. Voor de verwerking van deze data werd het FSCC opgericht aan het Laboratorium voor Bodemkunde aan de Universiteit Gent. Het EU Forest Focus demonstratieproject ‘BioSoil’ (2005 – 2006) leidde de tweede inventarisatie in. Deze tweede inventarisatie verleent inzichten in mogelijke veranderingen in de bodemchemie en vervolledigt de
bestaande bodemdatabank op Europees niveau.

De belangrijkste activiteiten van het FSCC zijn

1)     
het beheer van de bosbodemdatabank;
2)      de verwerking en evaluatie van de Europese bosbodemgegevens;
3)      de verbetering van de kwaliteit van de databank door o.a. het uitvoeren van 
         ringtesten voor bodemlaboratoria en het op regelmatige tijdstippen updaten van de  handleiding voor staalname en analyse;
4)      de ondersteuning van het Expert Panel on Soil and Soil Solution (organiseren van vergaderingen, contactpunt binnen het programma betreffende bodem,...).FSCC websiteVerwant onderwerp
VerzuringNathalie Cools
(FSCC@inbo.be)

Last update: 21/09/2010

 

 
Beheersmonitoring
Bosbodems FSCC
Bosreservaten
Bosvitaliteitsinventaris
Buitengebied
Graslanden
Grondwater
IJzer
Intensieve monitoring bossen
Luchtkwaliteit bosgebieden
Marternetwerk
Monitoring kanalen
Palingpolluentenmeetnet
Onderzoeksgebied vos
Vismeetnet
Waaslandhaven
Wildbeheer & jacht
Zeeschelde
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO