Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Ecologisch onderzoek langs de Zeeschelde
 
Home > Kenniscentrum > Monitoring > Zeeschelde
 

 

Het Schelde-estuarium heeft nog een volledige zoet-zout gradiŽnt, wat op Europese schaal nagenoeg uniek is. Desondanks staat het gebied onder grote antropogene druk en zijn ingrepen die uitgevoerd werden voor de verschillende gebruiksfuncties niet altijd verenigbaar. Meer integraal beheer van het estuarium is gericht op het Ďduurzaamí functioneren van het ecosysteem met maximale verzoening van de verschillende gebruiksfuncties, waarbij ruimte voor de rivier centraal staat. In nauwe samenwerking met W&Z afdeling Zeeschelde tracht het INBO hieraan een bijdrage te leveren vanuit een ecologische invalshoek.

De activiteiten van het INBO met betrekking tot de Zeeschelde kunnen in twee groepen ingedeeld worden:

  • Monitoring en inventarisatie geven ons inzicht in de biodiversiteit van het estuarium en de toestand van het ecosysteem. Het INBO volgt ontwikkelingen in de vegetatie, het macrozoŲbenthos, watervogels en broedvogels in de Zeeschelde, tussen de Nederlandse grens en Gent.

    De monitoring en inventarisatie gegevens zijn onontbeerlijk als input en calibratie voor modellen. Er werd onderzoek verricht naar de modellering van het voorkomen van macrobenthos in het zoute en brakke deel van het estuarium en van vegetatietypen in het brakke en zoete deel. Deze modellen kunnen helpen bij effectvoorspellingen van toekomstige ingrepen en verhelderen de werking van het ecosysteem.

  • Ecologisch herstel en natuurontwikkeling. Het inzicht dat we ontlenen aan de inventarisatie en modellering is ook nodig als onderbouwing voor ecologische herstelmaatregelen en natuurontwikkeling langs de Zeeschelde. Er wordt gestreefd naar een maximale integratie van en compatibiliteit tussen een veilig waterbeheer en de natuurwaarden in het estuarium en de aangrenzende vallei. Het betreft hier bestaande natuurwaarden, maar ook potentiŽle en eventueel te herstellen of te ontwikkelen natuurwaarden.

    De actualisatie van het Sigmaplan zoals die momenteel voorbereid wordt door W&Z afdeling Zeeschelde biedt uitstekende kansen voor ecologisch herstel en natuurontwikkeling in het estuarium. Een eerste realisatie hiervan zal de natuurinrichting zijn van het toekomstige gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Uitgevoerde herstelmaatregelen, zoals het afgraven van de Ketenissepolder in 2002, moeten tenslotte via specifieke monitoring beoordeeld worden op hun effectiviteit.

    Het estuarium is nationaal en internationaal beschermd. Speciale aandacht gaat naar de implementatie van de Europese richtlijnen en naar de cohabitatie van natuur- en havenontwikkeling in het Antwerps havengebied. De compensatiemaatregelen voor havenuitbreidingsprogrammaís worden geŽvalueerd in een specifiek monitoringprogramma.

Dit project loopt van 2001 tot 2010.


Erika Van den Bergh, Bart Vandevoorde, Ingrid Verbessem, Geert Spanoghe, Ralf Gyselings, Frederic Piesschaert, Ingrid Baten, Nico De Regge, Jan Soors, Wim de Belder

 

 
Macrobenthos
Vegetatie
Watervogels
Broedvogels
Ecoflat
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO