Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Biomonitoring Zeeschelde
 
Home > Kenniscentrum > Monitoring > Zeeschelde > Ecoflat
 

 

ECOFLAT: Eco-metabolisme van een getijdeplaat

Het INBO is medecontractant in het project ECOFLAT, gecoördineerd door het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek - Centrum voor Estuarien en Marien Onderzoek (NIOO-CEMO) te Yerseke (Nederland). Dit multidisciplinair en internationaal project heeft als doel het begrijpen van de rol van intergetijdengebieden in de ecologie van een estuarium, en het vertalen van deze kleinschalige processen naar voorspellingen die relevant zijn voor een beheer en beleid op estuariene schaal.

De rol van het INBO, samen met NIOO-CEMO, Delft Hydraulics en het Rijksinstituut voor Kust en Zee - Rijkswaterstaat (RIKZ-RWS), in dit project bestond er in deze metingen te interpreteren op het niveau van het estuarium, met als doel het formuleren van ecologische kwaliteitsdoelstellingen voor milieubeheer en het voorspellen van de ecologische gevolgen van global change.

Op basis van een zeer uitgebreide macrobenthosdataset voor het Schelde-estuarium (3100 samples), zijn voor 20 macrobenthossoorten gedetailleerde ecoprofielen opgesteld. Aan de hand van logistische regressie zijn responscurven opgesteld in functie van de omgevingsvariabelen saliniteit, diepte, stroomsnelheid en sedimentkarakteristieken. Op basis hiervan werd het voorkomen van de verschillende macrobenthossoorten voorspeld en intern gevalideerd. De globale voorspellingskracht, op basis van zowel de voorspelling van aan- als afwezigheid, was voor alle soorten goed (>75%). De voorspellingskracht van ‘voorspeld aanwezig’ t.o.v. ‘werkelijk aanwezig’ variëerde tussen 25% en 85%. De respons modellen werden verder extern gevalideerd binnen het Schelde-estuarium en met gegevens afkomstig van de Oosterschelde.

Proceskennis opgedaan binnen het project, met name wat betreft de voedingsmechanismen van de verschillende macrobenthosssoorten, leverde een belangrijke bijdrage tot het beter interpreteren van het voorkomen van macrobenthos in estuaria. Op basis van de verkregen modellen werd door de andere partners de mogelijkheid onderzocht om voorspellingen te maken van veranderingen in het functioneren van het estuariene ecosysteem onder verschillende scenario’s van gewijzigde morfologische en fysische karakteristieken en van menselijke impact op het estuarium.

Dit project werd afgerond op 1 september 1999

[last update 26/03/2009]


Available Report: Macrobenthos of the Schelde estuary : predicting macrobenthic species responses in the estuarine environment: a statistical analysis of the Schelde estuary macrobenthos within the ECOFLAT project
Tom Ysebaert

 

 
Macrobenthos
Vegetatie
Watervogels
Broedvogels
Ecoflat
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO