Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Monitoring buitengebied
 
Home > Kenniscentrum > Monitoring > Buitengebied
 

 

Ontwikkeling van een methode voor een ge´ntegreerde en gebiedsgerichte monitoring van de biodiversiteit van de terrestrische natuur in het Vlaams Gewest

Het project heeft tot doel een methode te ontwikkelen voor monitoring van de terrestrische biodiversiteit en haar be´nvloedende factoren binnen het landelijk gebied in Vlaanderen. Op basis van de traditionele landschappen (met uitsluiting van stedelijke gebieden, natuurgebieden en kustduinen) werd een gestratificeerde, toevallige selectie van proefvlakken van 1 km² uitgevoerd. Uitgaande van het principe dat binnen de kleinste landschapseenheid minstens ÚÚn proefvlak moet worden voorzien en de evenredigheidsregel in acht nemend, werden 30 snuffelplaatsen geselecteerd. Aan de hand van deze selectie werd de representativiteit van de steekproef voor landschapsstructurele kenmerken en landgebruik getoetst. Dertig is een absoluut minimum om de heterogeniteit van het Vlaamse buitengebied te dekken binnen het systeem. Uitbreiding van de steekproefgrootte en een verfijnde aanpassing van de ruimtelijke indeling aan de landschappelijke heterogeniteit zijn gewenst.

Om tot een methode voor ge´ntegreerde monitoring te komen, dienen indicatoren voor zowel landschap, milieu als biodiversiteit geselecteerd te worden. De uiteindelijke set van indicatoren moet immers toelaten om de evolutie van de terrestrische biodiversiteit te volgen, alsook de veranderingen in landschappelijke kenmerken en milieuprocessen die op deze biodiversiteit van invloed zijn. 

Aan de hand van de selectie van snuffelplaatsen en indicatoren worden methodieken opgesteld voor bijhorende inventarisaties en karteringen. Aan elke indicator wordt met andere woorden een 'meetmethode gekoppeld'. Een gedetailleerde legende voor kartering van zowel landschap als biotiek vormt hiertoe de basis.

De resultaten van het project zijn samengebracht in een 'handboek voor ge´ntegreerde monitoring van de terrestrische biodiversiteit in het Vlaamse buitengebied'.

Dit project werd afgerond in september 2000.


Geert De Blust

 

 
Beheersmonitoring
Bosbodems FSCC
Bosreservaten
Bosvitaliteitsinventaris
Buitengebied
Graslanden
Grondwater
IJzer
Intensieve monitoring bossen
Luchtkwaliteit bosgebieden
Marternetwerk
Monitoring kanalen
Palingpolluentenmeetnet
Onderzoeksgebied vos
Vismeetnet
Waaslandhaven
Wildbeheer & jacht
Zeeschelde
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO