Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Beheersmonitoring
 
Home > Kenniscentrum > Monitoring > Beheersmonitoring
 

 

Monitoren van beheer

In het erkenningsbesluit van 29 juni 1999 wordt ondermeer de opvolging van het beheer opgelegd. Hierbij zijn verschillende parameters te onderscheiden die moeten of die best zouden worden opgevolgd:

  • landschapskenmerken,
  • milieukenmerken, zoals grondwaterstanden, grondwaterkwaliteit, bodemkwaliteit, …
  • biotische kenmerken, zoals vegetatie, flora en fauna.

Vaak zijn daar nog zeer specifieke gebiedseigen parameters (welbepaalde doelsoorten, welbepaalde landschapsstructuur, beheer als doel, …) aan toe te voegen. Alles staat immers in functie van de beheersdoelstellingen die men op voorhand op het oog heeft. Aangezien het voor onrealistisch wordt aanzien om alle natuurgebieden even intensief op te volgen, werd een hiërarchisch systeem uitgewerkt met verschillende monitoringniveaus. In het rapport van Demeulenaere et al. (2002) wordt in Tabel 1 een overzicht gegeven vanwordt weergegeven wat op welk monitoringniveau verwacht wordt. In Demeulenaere et al. (2002) vind je aanwijzingen voor de opvolging van flora en vegetatie, voor monitoringprotocollen voor fauna wordt verwezen naar Van Olmen et al (2000). Grondwaterstanden volg je best op volgens Van Daele (2003). Er wordt momenteel nog verder gewerkt aan detaillering van protocollen, evaluatiecriteria voor de beoordeling van natuurtype(groepe)n, … De voormelde rapporten geven een eerste aanzet tot gestandaardiseerde monitoring, die zal leiden tot een integreerbare evaluatie van de beheersinspanningen, die geleverd worden ten behoeve van natuurbehoud, -bescherming en -ontwikkeling in Vlaanderen.


 Een hiërarchisch monitoringssysteem voor beheersevaluatie van natuurreservaten in Vlaanderen, Demeulenaere et al. (2002) [16,6 Mb]

 Handleiding hydrologische monitoring in natuurgebieden, Van Daele (2003) [633 kB]

 Hoe aandachtssoorten en grondwaterstanden opvolgen, Van Olmen et al. (2000) [413 kb]Geert De Blust, Maurice Hoffmann, Raphael De Cock

 

 
Beheersmonitoring
Bosbodems FSCC
Bosreservaten
Bosvitaliteitsinventaris
Buitengebied
Graslanden
Grondwater
IJzer
Intensieve monitoring bossen
Luchtkwaliteit bosgebieden
Marternetwerk
Monitoring kanalen
Palingpolluentenmeetnet
Onderzoeksgebied vos
Vismeetnet
Waaslandhaven
Wildbeheer & jacht
Zeeschelde
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO