Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Milieu
 
Home > Kenniscentrum > Milieu
 

 

De toestand van de natuur, vaak uitgedrukt als biodiversiteit, wordt in belangrijke mate bepaald door omgevingsfactoren of ‘abiotische’ karakteristieken. Enerzijds vormen landschapskenmerken en standplaatsfactoren samen het ‘milieu van de natuur’, dat de verspreiding en intrinsieke gevoeligheid van soorten en ecotopen in een gebied bepaalt.

Anderzijds zijn veranderingen in de toestand van de natuur het gevolg van externe factoren die op allerlei manieren invloed hebben op het milieu van de natuur. Deze factoren worden algemeen aangeduid als milieuthema’s. Ze kunnen fysisch of chemisch van aard zijn en verschillen ook in het schaalniveau waarop ze soorten en ecotopen beïnvloeden. Voorbeelden van milieuthema’s zijn verdroging, vermesting (eutrofiëring), verzuring, klimaatverandering, verontreiniging en versnippering.

Het onderzoek aan het INBO richt zich zowel op de karakterisering van het fysisch en chemisch milieu waaraan soorten en ecotopen gebonden zijn, als op het bestuderen van de impact van wijzigende milieu-omstandigheden op soorten en ecotopen.

 

 
Ecohydrologie
Vermesting
Verzuring
Fysische verstoring
Verontreiniging
Versnippering
Klimaatverandering
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO