Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Versnippering
 
Home > Kenniscentrum > Milieu > Versnippering
 

 

Vijfentwintig procent van ons grondgebied is verstedelijkt. Nog eens tweeŽnzestig procent wordt ingenomen door landbouw. Ons wegennet is meer dan 65.000 km lang en er lopen grote kanalen en rivieren door Vlaanderen. Dit alles maakt van Vlaanderen een van de meest versnipperde gebieden in Europa.

De waterwegen zelf zijn ook gefragmenteerd door dammen, sluizen en andere bouwwerken, wat leidt tot problemen voor vismigratie.

Door versnippering verliezen soorten leefgebied en wordt ook de afstand groter tussen geschikt leefgebied. Als populaties te klein worden, uitwisseling tussen de gebieden niet langer mogelijk is en er geen maatregels getroffen worden, kan het aantal leefbare populaties dalen en kunnen op termijn soorten zelfs verdwijnen.

Het INBO bestudeert verschillende aspecten van deze problematiek.


Verwante onderwerpen:

VEN/ IVON
Het ree en de TGV
Marterachtigen en versnippering
Spinnen als indicatoren

 

 
Ecohydrologie
Vermesting
Verzuring
Fysische verstoring
Verontreiniging
Versnippering
Klimaatverandering
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO