Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Milieu
 
Home > Kenniscentrum > Milieu > Ecohydrologie
 

 

Ecohydrologie

Meerdere actoren in het buitengebied streven bij de ontwikkeling en de uitvoering van hun beleid naar een onderlinge afstemming van waterbeheer en natuur. Waterbeheerders houden bij hun waterbeheerplannen rekening met watergebonden ecosystemen, terwijl anderzijds natuurbeheerders voor het maximaliseren van de biodiversiteit afhankelijk zijn van gunstige hydrologische voorwaarden om bepaalde ecosystemen in stand te houden of te ontwikkelen. De karakteristieken van waterstromen zijn bepalend voor het functioneren, de potenties en de natuurwaarden van heel wat aquatische en watergebonden terrestrische ecosystemen. Grondwater, rivieren en getijden sturen de verspreiding, de samenstelling en de karakteristieken van een hele reeks ecotopen.
Ecohydrologie onderzoekt het hydrologisch en ecologisch functioneren van deze systemen en de interacties tussen water(stromen) en het biotisch systeem. De kennis en inzichten zijn nodig om in vochtige en natte gebieden een integratie van waterbeheer en natuur mogelijk maken, en zo beter aan te sluiten bij de geest van internationale en Vlaamse regelgeving zoals de Kaderrichtlijn Water en het Decreet Integraal Waterbeleid.

Watergebonden ecosystemen vormen een belangrijk aspect van het rivierlandschap in Vlaamse valleien. Er  bestaat nauwe en stabiele relaties tussen vegetatie en hydrologie en ze spelen een belangrijke rol in het behoud van de biodiversiteit. Lees meer...

Referenties voor standplaatscondities - In watergebonden gebieden wordt de aanwezigheid en de ruimtelijke verspreiding van vegetatietypes en individuele planten vooral bepaald door de hydrologie en de bodem van de groeiplaats. Het INBO beschikt over een unieke database Flanders Wetland Sites (FlaWet) met bijna 850 referentiesites waar deze relatie wordt beschreven. Lees meer...


Hydro-ecologische modellen - Kennis over het functioneren van watergebonden systemen en referentiegegevens van standplaatscondities wordt samen gebracht in hydro-ecologische modellen. Men kan ermee ‘berekenen’ of bepaalde gebieden geschikt zijn voor een aantal vegetatietypes en zo doelstellingen formuleren of scenario’s van inrichting onderzoeken.  De relatie tussen de samenstelling en verspreiding van plantensoorten en vegetaties enerzijds, en de hydrologische kenmerken van de standplaats anderzijds kunnen ook via modelleringen onderzocht worden. Op het INBO worden drie modellen specifiek voor Vlaanderen ontwikkeld: ITORS-VL 1.0, POTNAT en Niche-Vlaanderen.Verwante onderwerpen:

 Contact: Willy Huybrechts

 

 
Itors
Niche
Kwelsystemen
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO