Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Stedelijk gebied
 
Home > Kenniscentrum > Gebieden > Stedelijk gebied
 

 


Naar schatting 330.000 ha van de Vlaamse open ruimte bevindt zich in stedelijk gebied onder de vorm van parken, bossen, natuurterreinen, begroeide braakliggende gronden, oevers en landbouwlandschappen.
Enerzijds recreëert (sport, ontspanning, rust) de mens in deze open ruimte en anderzijds dient deze ruimte als bijvoorbeeld beeld- of geluidsbuffer. De groenpolen verhogen bovendien de leefbaarheid van de leefomgeving.
Bij de Vlaamse steden en gemeenten is er een groeiende belangstelling voor een duurzaam groen- en natuurbeheer. Afdeling Bos & Groen (AMINAL) ontwikkelde in 2001 dan ook de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG). Er is meer gestructureerd onderzoek en specifieke terreinkennis nodig om deze, vaak versnipperde, open ruimte volwaardig te kunnen beheren.  

Bomen zijn ook in de stedelijke omgeving zeer belangrijke groenelementen. Zij verfraaien de stad niet alleen maar maken haar ook leefbaarder voor mens en natuur (afkoeling, schaduw, opvangen van stof, milderen van geluid, bevorderen van de luchtstroom, sociaal contact, nestgelegenheid, voedselvoorziening voor dieren,…). Algemeen wordt vastgesteld dat de kennis - om bomen in verstedelijkte omgeving te beheren – tekort schiet of ontbreekt. Het INBO wil haar expertise terzake verder uitbouwen ter ondersteuning van het bomenbeleid en de uitvoering ervan.
Arthur De Haeck

 

 
Stedelijk gebied
Rivierbekkens
Kust
Ecoregio's
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO