Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Ecologisch onderzoek
 
Home > Kenniscentrum > Gebieden > Kust > Onderzoek
 

 

Vegetatiedynamiek in het kustduinecosysteem

Het kustecosysteem omvat zeldzame en specifieke ecotopen die van belang zijn voor het overleven van ca. 10 % van de inheemse hogere organismen in Vlaanderen. Aan onze kust maken de duinen het grootste deel uit van dit natuurpatrimonium. Het ecologisch onderzoek aan de kust is dan ook in belangrijke mate gericht op de ondersteuning van natuurontwikkeling en beheer van de duinen.

Het duinlandschap moeten gesitueerd worden in een context van ingrijpende veranderingen die zich afgelopen eeuw hebben voltrokken en nog steeds aan de gang zijn. Hoewel een complex van interagerende processen aan de oorsprong ligt van deze evolutie, kunnen we de urbanisatie van de kust en de wijziging van het grondgebruik (met name het wegvallen van de agrarische druk) als belangrijkste factoren aanduiden.
Aan het INBO wordt onderzoek verricht naar verschillende aspecten van de vegetatiedynamiek. De globale veranderingen in vegetatiestructuur brengen we in beeld via interpretatie van historische luchtfoto's. Hierbij onderzoeken we ook de mogelijkheden voor het gebruik van digitale beeldverwerkingstechnieken. Verder worden de effecten van verschillende beheersmaatregelen opgevolgd aan de hand van permanente kwadraten.


Verwante onderwerpen:
- Zeevogelonderzoek
- BegrazingSam Provoost, Maurice Hoffmann

 

 
Onderzoek
Beleid
Duinenboek
Detailkartering
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO