Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Detailkartering aandachtssoorten
 
Home > Kenniscentrum > Gebieden > Kust > Detailkartering
 

 

Biodiversiteit en aandachtssoorten

Onze kust herbergt een rijke en specifieke fauna en flora. In het gebied komen naar schatting 10 tot 20 000 soorten voor die 40 tot 60 % van de Vlaamse biodiversiteit vertegenwoordigen. Het in kaart brengen hiervan is niet realistisch zonder een sterke veralgemening. Dit kan gebeuren door kartering in een raster (kilometerhokken bijvoorbeeld) of door een doorgedreven selectie van aandachtssoorten, zoals hier wordt voorgesteld. Deze soorten zijn zeldzaam en moeten voldoende herkenbaar en karteerbaar zijn in het veld. De zeldzaamheid staat doorgaans in relatie met een ecologische kieskeurigheid. De kartering van zeldzame soorten is dus enerzijds haalbaar wat betreft inventarisatie-inspanning en levert ons anderzijds interessante informatie over de habitatkwaliteit. Dergelijke kartering kent verschillende toepassingsmogelijkheden zoals botanische evaluatie op perceelsniveau, beheersevaluatie of onderzoek naar standplaatsvereisten en verspreidingskarakteristieken.

Met de voorgestelde kartering willen we het verspreidingspatroon van een selectie van aandachtssoorten binnen het gehele kustgebied (duinen, duin-polderovergang, slikken en schorren) zo gedetailleerd mogelijk in beeld brengen. Het streefdoel voor een eerste volledige kartering is 2010.

 

Methodiek

  • De lijst met te karteren aandachtssoorten omvat vooral vaatplanten. De lijst is niet volledig want er kunnen altijd nieuwe bijzonderheden opduiken. Als je niet zeker bent of een soort moet gekarteerd worden, geef je die in het veld best het ‘voordeel van de twijfel’. Verder is het ook wenselijk dat de kustdagvlinders met een Rode lijst-statuut (kleine parelmoervlinder, bruin blauwtje, heivlinder en sleedoornpage) op dergelijke manier in kaart worden gebracht. 
  • De vindplaatsen worden zoveel mogelijk als punt gekarteerd. Grote vlekken van een soort (> ca. 100 m²) worden als vlakjes ingetekend op gedetailleerde luchtfoto’s. Ook de punten kunnen op luchtfoto’s worden aangeduid maar het gebruik van een GPS wordt aangeraden. Actueel zijn modellen op de markt voor de prijs van ca. 250 euro met een fout tot ongeveer 5 m. De meeste modellen van Garmin kunnen uitgelezen worden in Lambert72 coördinaten met het programma dnrGarmin. Dit kan samen met een handleiding gedownload worden.
  • Elk gekarteerd punt of vlakje krijgt een uniek nummer. Bij gebruik van GPS wordt aan elk ingemeten punt (‘waypoint’) automatisch een nummer toegekend. In een bijhorend formulier worden bij elk nummer volgende elementen genoteerd:
  • Soortscode: de 8-lettercode uit de tabel met aandachtssoorten
  • Abundantiecode  Bij de vlinders wordt geen abundantie ingeschat. Hier wordt enkel aan- of afwezigheid genoteerd.
  • Waarnemer(s): elke medewerker krijgt een 5-lettercode
  • Maand: 1 t.e.m. 12
  • Jaar
  • Opmerkingen
  • Schaal: het type GPS of de schaal van de luchtfoto

Het voorbeeldformulier vind je samen met de andere tabellen en voorlopige (!) verspreidingskaartjes op onze ftp-server.


Sam Provoost

 

 
Onderzoek
Beleid
Duinenboek
Detailkartering
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO