Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Ecotopenstelsel
 
Home > Kenniscentrum > Flora > Ecotopen
 

 

Ecotopensysteem van Nederland en Vlaanderen

De verspreiding van plantensoorten wordt vaak gebruikt om de (potentiŽle) aanwezigheid van ecotopen na te gaan. Hiertoe worden plantensoorten toegekend aan bepaalde ecotopen of plantengemeenschappen. In BelgiŽ worden hiervoor vooral de socio-oecologische groepen van Stieperaere & Fransen (1982) gebruikt. Deze indeling heeft echter als nadeel dat elke soort toegekend wordt aan ťťn groep en er dus geen rekening gehouden wordt met de ecologische amplitude van een soort.

In Nederland is een indeling uitgewerkt door Runhaar et al. (1987) die rekening houdt met deze ecologische amplitude. De indeling in ecotopen is hier vooral gebaseerd op een beperkt aantal kenmerken die het meest bepalend zijn voor de plantensamenstelling van een ecotoop:

  • vegetatiestructuur
  • zoutgehalte
  • vochttoestand
  • voedselrijkdom
  • zuurgraad

In de loop van het jaar 2003 werd deze indeling aangepast op basis van een databank met vegetatie-opnamen en uitgebreid naar Vlaanderen en werden ook soorten die enkel in Vlaanderen voorkomen opgenomen. Het resultaat van deze aangepaste ecotoopindeling en de achtergronden achter de indeling zijn te vinden op www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen. Op basis van de verspreidingsgegevens van plantensoorten in Nederland en Vlaanderen zijn ook kaarten aangemaakt met de potentiŽle verspreiding van ecotoopgroepen in Nederland en Vlaanderen.


Wouter Van Landuyt

 

 
Florabank
Atlas
Ecotopen
Bomen & struiken
Paddenstoelen
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO