Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Paddenstoelen
 
Home > Kenniscentrum > Flora > Paddenstoelen
 

 

Paddenstoelen

Paddenstoelen vormen één van de soortenrijkste groep organismen die men in bossen kan aantreffen. In Vlaanderen alleen al komen naar schatting 3500 soorten voor. Ze zijn vooral in de bosecosystemen opvallend en onmisbaar, door hun rol als afbrekers van dood organisch materiaal (opruimers), als kolonisators van oude of verzwakte bomen (zwakteparasieten), en als voedselleveranciers aan bomen (symbiosen, vorming van mycorrhiza). Paddenstoelen kunnen daarom moeilijk genegeerd worden bij het doorgronden van het bosecosysteem. Op het INBO krijgen de diversiteit en de ecologie van paddenstoelen op de eerste plaats aandacht in het monitoringprogramma van de integrale bosreservaten. Daarnaast gaat ook specifieke aandacht uit naar

- houtzwammen op beuk
- het opstellen van een inventaris van de paddenstoelen en de slijmzwammen van Vlaanderen
- paddenstoelen en natuurbehoud

Verder worden met de diverse Vlaamse amateurmycologen nauwe contacten onderhouden. Zo wordt momenteel meegewerkt aan een paddenstoelenatlas voor de regio Leuven.

De taxonomische expertise qua inheemse paddenstoelensoorten betreft vooral basidiomyceten.Ruben Walleyn

 

 
Houtzwammen op Beuk
Checklist Vlaanderen
Natuurbehoud
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO