Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Populatiebiologie van wilde appel
 
Home > Kenniscentrum > Flora > Bomen & struiken > Populatiebiologie > Wilde appel
 

 

Diversiteit bij wilde appels en appelcultivars: mogelijkheden voor behoud en duurzaam gebruik

Wilde appel is n van de meest bedreigde inheemse boomsoorten in Vlaanderen. De laatste relicten vindt men verspreid over Vlaanderen terug. Deze zijn beperkt tot kleine populaties van een heel beperkt aantal bomen, of zelfs solitairen. Enkel in het Meerdaalwoud komt nog een grote populatie voor bestaande uit een 200-tal bomen. De wilde appels worden niet enkel bedreigd door de te klein geworden populaties, maar tevens door inkruising van genen afkomstig van cultuurappels. Er worden dan ook niet enkel zuivere wilde appels waargenomen, maar tevens morfologisch intermediaire vormen tussen wilde en cultuurappels.

In een DWTC-PODO project werd genotypisch en fenotypisch onderzoek verricht naar de diversiteit bij wilde appels en oude cultivars en naar introgressie van cultuurappel in wilde appel. Een belangrijke doelstelling van dit project was gebruiksklare behoudsmaatregelen te formuleren voor de wilde appel. Om beschermingsmaatregelen uit te bouwen is het nodig een onderscheid te kunnen maken tussen zuivere wilde appels en hybriden. Een interessante bijkomende doelstelling was het nagaan van de mogelijkheden om de wilde appel, oude cultivars en landrassen in de huidige appelveredeling te gebruiken. In het kader van dit project heeft het Instituut alle wilde appels in Vlaanderen opgezocht, beschreven, morfologisch gekarakteriseerd en vegetatief vermeerderd voor de aanleg van een klonale genenbank. Naast deze klonale genenbank, aangeplant te Rillaar in samenwerking met de KULeuven, werd tevens een zaadtuin aangelegd in Dentergem in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos. Dankzij het onderzoek bevat deze zaadtuin enkel zuivere Malus sylvestris en konden hybriden worden vermeden.

Dit project werd gedragen door 6 partners: ILVO, KULeuven, CRA-Gembloux, INBO, Nationale Boomgaardenstichting, Centre de Recherche de la Nature, de Frets et du Bois.

Het DWTC-PODO project liep van 2003 tot 2006.


Kristine Vander Mijnsbrugge

 

 
Jeneverbes
Linden
Meidoornen
Olmen
Rozen
Sleedoorn
Wilde appel
Wilgen
Wintereik
Zwarte els
Zwarte populier
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO