Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Fauna
 
Home > Kenniscentrum > Fauna
 

 

Op het INBO lopen heel wat  projecten die tot doel hebben onze inheemse fauna in kaart te brengen. Dit zijn korte inventarisaties of langlopende monitoringprojecten. Bij veel projecten doen we beroep op vrijwilligers. We plaatsen de verzamelde gegevens in de mate van het mogelijke op de website. Gegevens die hier niet beschikbaar zijn, kan je opvragen door een e-mail te sturen naar de contactpersoon.

De gegevens worden gebruikt bij het uitbouwen van een gericht natuurbeheer in functie van een bepaalde soort of soortengroep.  Recent wordt steeds vaker voor een multi-soortenbenadering gekozen, gebonden aan een bepaald natuur- of natuurontwikkelingsgebied.

Het INBO heeft ook als doelstelling om de verspreiding en aantallen van geÔntroduceerde en plaagvormende diersoorten op te volgen, om op basis hiervan een adequaat beheer (i.c. bestrijding) te formuleren. We evalueren de beheermaatregelen bij de uitvoering en sturen de aanpak bij waar nodig.

Op basis van onze gegevens geven we advies aan het beleid, zoals bij het opstellen van MERís (Milieu Effect Rapporten), het onderbouwen van gebiedsgerichte beschermingsmaatregelen zowel nationaal (VEN, IVON) als internationaal (NATURA 2000) en bij het bijsturen van decreten en besluiten rond duurzaam gebruik en bestrijding.
 

 

 
Vogels
Zoogdieren
Vissen
AmfibieŽn & reptielen
Insecten
Spinnen
Wildsoorten
Exoten
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO