Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Onderzoeksgebied vos
Intensieve monitoring van vos in de Vlaamse Ardennen en de streek Tielt - Deinze
 
Home > Kenniscentrum > Monitoring > Onderzoeksgebied vos
 

 

De vos heeft vanouds voor veel maatschappelijke commotie gezorgd. De recente areaaluitbreiding over Vlaanderen noopt tot een goed documenteren van zijn aanwezigheid, teneinde de diverse maatschappelijke bekommernissen daaromtrent in een reële context te kunnen plaatsen.

Naast enkele tijdelijke onderzoeksgebieden, is door het INBO een vast referentiegebied gekozen waar het voorkomen en de dichtheid van de vos sinds 1997 wordt gemonitord. Het gaat om een vierkant landschapsblok van 10 km x 10 km (+ bufferzone rondom rond van 1 km breed) gelegen in een de Vlaamse Ardennen, als optimaal vossenbiotoop.

In dit onderzoeksgebied wordt jaarlijks het aantal beginnende en slagende vossennesten nauwgezet geïnventariseerd. Eerder werden ruim 300 vossenjongen levend gevangen, geoormerkt en ter plaatse weer vrijgelaten, om inzicht te krijgen in overleving en dispersie. Daarnaast worden ook volwassen vossen gevangen, en van een halsband-radiozender voorzien. Dit laat toe de individuele activiteitsgebieden van territoriale dieren in kaart te brengen. Tevens worden met sterke spotlichten nachtelijke tellingen gehouden.

Dode vossen afkomstig uit het onderzoeksgebied worden ingezameld om te worden geautopseerd. Dit laat o.a. toe de gemiddelde worpgrootte te kennen, alsook bvb. een beeld te krijgen van de leeftijdsstructuur. Heel bijzonder zijn we geïnteresseerd indien het om gemerkte vossen gaat.

Het aantal vossen blijkt de laatste jaren nog nauwelijks te veranderen. Met een voorjaarsstand van ongeveer 1 vos/km² en een najaarsstand van ongeveer 2 dieren/km² blijkt de dichtheid van de Vlaamse vossenpopulatie, vergeleken met andere landen, geheel normaal te zijn.


Op het ‘Vlaams vossensymposium’ van april 2005 te Brussel werd het INBO-vossenonderzoek uitgebreid toegelicht, o.m. met betrekking tot de voedselecologie en de populatiedynamiek.

Aanvullende informatie en een recentere stand van zaken vind je in bijgevoegde presentatie en poster. Een beeld op de meerjaarlijkse evolutie van het aantal vossennesten in het referentiegebied wordt gegeven in deze nota


Koen Van Den Berge, Jan Gouwy, Filip Berlengee, Dirk Vansevenant.

 

 
Beheersmonitoring
Bosbodems FSCC
Bosreservaten
Bosvitaliteitsinventaris
Buitengebied
Graslanden
Grondwater
IJzer
Intensieve monitoring bossen
Luchtkwaliteit bosgebieden
Marternetwerk
Monitoring kanalen
Palingpolluentenmeetnet
Onderzoeksgebied vos
Vismeetnet
Waaslandhaven
Wildbeheer & jacht
Zeeschelde
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO