Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Zoogdieren
 
Home > Kenniscentrum > Fauna > Zoogdieren
 

 

Het onderzoek rond zoogdieren dat anno 1995 opgestart werd, spitste zich oorspronkelijk toe op soorten die onder de jachtwetgeving vallen (Art. 3, Jachtdecreet). Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de preventie van schade door deze soorten en duurzaam beheer (wise use) van de populaties. De schade betreft hier zowel mens-dier interacties (bv. land- en bosbouwschade; schade aan infrastructuur, verkeersveiligheid, volksgezondheid) als schade aan inheemse fauna en flora.

Vanaf 2001 werden ook de plaagvormende en ge´ntroduceerde soorten aan de lijst toegevoegd, toen het wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning en optimalisering van de rattenbestrijding in Vlaanderen in het INBO werd ondergebracht.

De wisselwerking tussen mens en dier wordt ook niet langer benaderd vanuit het eenzijdige perspectief  van de mens (cf. schade veroorzaakt door wildsoorten en plaagvormende soorten). De impact van de mens op de soorten en soortenrijkdom wordt nu eveneens in een aantal projecten bestudeerd (bv. versnippering).

Naast monitoring van de aantallen en de verspreiding van deze soorten, besteden we ook aandacht aan de populatiedynamiek en de genetische structuur van de populaties.Rode lijst van zoogdieren (dateert van 1994, aan herziening toe)


 

 

 
Marterachtigen
Vos
Ree
Edelhert
Knaagdieren
Exoten
Vleermuizen en windturbines
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO