Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Onderzoek naar Zee- en kustvogels in Vlaanderen
 
Home > Kenniscentrum > Fauna > Vogels > Zee- en kustvogels
 

 

Via wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag en de verspreiding van zee- en kustvogels levert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een belangrijke bijdrage tot een duurzaam beheer van de Noordzee en de aangrenzende kustzone. Een goede kennis van de ecologie van onze mariene avifauna stelt ons in staat de impact van menselijke activiteiten op zee in te schatten en draagt bij tot een multifunctioneel gebruik van de zee en de kust. De verkregen informatie helpt het beleid en beheer van de zeegebieden onder Belgische jurisdictie te ondersteunen. Binnen het onderzoek aan zee- en kustvogels onderscheiden we 4 hoofdthemas:

Monitoring - Monitoring van de mariene avifauna door middel van tellingen vanaf schepen en vanuit vliegtuigen. Centraal hierbij staat een beter begrip van de verspreidingspatronen van de zeevogels, met andere woorden wanneer, waar en waarom bevindt een vogel zich op een bepaalde plaats.

Olieslachtoffers - Tijdens de winterperiode wordt maandelijks de gehele kuststrook afgezocht naar gestrande vogels. Het aantal dode vogels en het percentage met olie besmeurde vogels vormt immers een goede maatstaf voor de gezondheidstoestand van het mariene milieu.

Zeebrugge - Het onderzoek in de voorhaven van Zeebrugge is gericht op een beter begrip van de evoluties van het aantal broedende meeuwen en sternen, waarbij de nadruk ligt op de regulerende rol van het voedsel.

Effecten menselijke activiteiten - Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek onderzoekt en adviseert omtrent de effecten van menselijke activiteiten op zee en langs de kust op de avifauna. Zeer actueel daarbij is de impact van offshore windparken op zeevogels. Ook worden onderzocht: de effecten van infrastructurele werken in havengebieden, de ecologische effecten van strandsuppletie, de inrichting en het beheer van alternatieve broedplaatsen voor kustbroedvogels en de impact van plasticverontreiniging op Noordse Stormvogels.Eric W.M. Stienen
, Wouter Courtens, Marc Van de Walle, Nicolas Vanermen

 

 
Boomleeuwerik
Bruine Kiekendief
Alg. broedvogels
Bijz. broedvogels
Watervogels
Zee- en kustvogels
Broedvogelatlas
Rode Lijst
Akkervogels
Vogels en windturbines
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO