Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Vissen
 
Home > Kenniscentrum > Fauna > Vissen
 

 

Het onderzoek over vissen aan het INBO is zeer uitgebreid en divers. Rechts zie je de verschillende thema's van ons onderzoek.

Naast het onderzoek naar de kweek en het behoud van bedreigde inheemse vissoorten worden de actuele visbestanden in Vlaamse waterlopen onderzocht. Ook de visbestanden uit vervlogen tijden zijn beschreven in het project Historische visbestanden.

Andere belangrijke onderwerpen zijn het onderzoek naar polluenten in paling en andere vissoorten en het gebruik van vissen als ecologische indicatoren (visindex). Ook vismigratie maakt een belangrijk deel uit van het ecologisch vissenonderzoek.

Je vindt ook een onderdeel over niet-inheemse vissoorten en de Rode-Lijstsoorten .

Tenslotte is er de VIS-databank die zoveel mogelijk gegevens over vissen in Vlaanderen bijeenbrengt en openstelt via het internet.


Claude Belpaire, Johan Coeck, Daniel De Charleroy

 

 
Autochtone vissen
Ecologische indicatoren
Vis Informatie Systeem
Vispopulaties
Polluenten in vissen
Vismigratie
Niet-inheemse vissen
Rode Lijst vissen
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO