Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Distelvlinder
(Vanessa cardui)
 
Home > Kenniscentrum > Fauna > Insecten > Dagvlinders > Verspreiding > Distelvlinder
 

 

Ecologie

Als trekvlinder kan de Distelvlinder in allerlei biotopen waargenomen worden: tuinen, ruigten, bermen... De vlinder komt in Vlaanderen aan vanaf begin mei, afhankelijk van de weersomstandigheden in het zuiden. De immigranten kunnen hier één generatie per jaar voortbrengen. In tegenstelling tot de Atalanta zijn er voor de Distelvlinder geen aanwijzingen dat hij in staat is om bij ons de winter door te brengen.
De wijfjes zetten de eitjes afzonderlijk af op de onderkant (bij zeer kleine distelplanten) of op de bovenkant (bij grotere planten) van de bladeren van verschillende distelsoorten (voornamelijk Akkerdistel, Kale jonker en Speerdistel), maar ook Kleine klit en in veel mindere mate Grote brandnetel. De waardplanten staan bij voorkeur in een lage vegetatie en in de volle zon. Meerdere eitjes kunnen op dezelfde plant gelegd worden. De rups spint een zijden web aan de onderkant van een blad van de waardplant waarin ze zich voedt. Meerdere rupsen op dezelfde plant kunnen een volledige plant kaalvreten en bij gebrek aan voldoende waardplanten kan de sterfte onder de rupsen door verhongering aanzienlijk zijn. Vóór de verpopping verlaten de rupsen meestal de waardplant om op andere planten in de omgeving te verpoppen. De rupsen hebben bij ons een langere periode met warm en droog weer nodig om zich volledig te kunnen ontwikkelen. In augustus zijn de aantallen meestal het hoogst doordat de vlinders die zich hier voortgeplant hebben aangevuld worden met immigranten. Bij pas uitgeslopen wijfjes is, afhankelijk van het nectaraanbod, de eirijping pas na 5-10 dagen voltooid, wat het grote voordeel biedt dat de vlinder minder zwaar ‘geladen’ is bij het trekken. De mannetjes van de Distelvlinder verdedigen een territorium dat meestal gelegen is in volledig open plaatsen met een zeer lage vegetatie. De territoria worden vooral bezet in de late namiddag en de vroege avond.

Verspreiding

Het areaal van de Distelvlinder strekt zich uit over de hele wereld, met uitzondering van Zuid-Amerika en Antarctica.
In Vlaanderen schommelen de aantallen waargenomen vlinders zeer sterk van jaar tot jaar. Ze zijn afhankelijk van weersfactoren en van de aantallen in de populaties in het zuiden van Europa en Noord-Afrika. Gedurende de 20ste eeuw fluctueerde het aantal vindplaatsen van deze soort sterk, maar goede jaren waren 1903, 1927, 1958, 1962, 1963, 1964, 1967, 1980, 1981, 1985, 1988, 1991, 1992 en 1996. Als trekvlinder kan de Distelvlinder verspreid over Vlaanderen waargenomen worden.
In Wallonië, Nederland, Duitsland (goede jaren in Baden-Württemberg: 1928, 1931, 1945, 1946, 1952, 1958, 1985, 1988) en Groot-Brittannië is de Distelvlinder een algemene trekvlinder.

Behoud

De Distelvlinder geniet geen wettelijke bescherming in Vlaanderen. Als trekvlinder is de soort niet vermeld op de Vlaamse of Belgische Rode Lijst en op Europese schaal is ze niet bedreigd.
In het natuurbeheer zijn geen soortspecifieke maatregelen noodzakelijk, maar kan de soort wel baat hebben bij een algemeen vlindervriendelijk beheer.

 

 
Aardbeivlinder
Adippevlinder
Argusvlinder
Atalanta
Bont dikkopje
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bosparelmoervlinder
Boswitje
Bretons spikkeldikkopje
Bruin blauwtje
Bruin dikkopje
Bruin zandoogje
Bruine eikenpage
Bruine vuurvlinder
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Dambordje
Distelvlinder
Duinparelmoervlinder
Dwergblauwtje
Eikenpage
Geelsprietdikkopje
Gehakkelde aurelia
Gele luzernevlinder
Gentiaanblauwtje
Groentje
Groot dikkopje
Groot geaderd witje
Groot koolwitje
Grote ijsvogevlinder
Grote parelmoervlinder
Grote vos
Grote weerschijnvlinder
Heideblauwtje
Heivlinder
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Iepenpage
Keizersmantel
Klaverblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine heivlinder
Kleine ijsvogelvlinder
Kleine parelmoervlinder
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koevinkje
Kommavlinder
Koninginnepage
Landkaartje
Moerasparelmoervlinder
Oranje luzernevlinder
Oranje zandoogje
Oranjetipje
Pimpernelblauwtje
Rouwmantel
Sleedoornpage
Spiegeldikkopje
Vals heideblauwtje
Veenhooibeestje
Veldparelmoervlinder
Woudparelmoervlinder
Zilveren maan
Zilverstreephooibeestje
Zilvervlek
Zwartsprietdikkopje
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO