Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Geelsprietdikkopje
(Thymelicus sylvestris)
 
Home > Kenniscentrum > Fauna > Insecten > Dagvlinders > Verspreiding > Geelsprietdikkopje
 

 

Ecologie

Het Geelsprietdikkopje is vooral te vinden op zowel droge als vochtige, verruigde graslanden, vaak in de beschutting van bossen. De vlinder vliegt in 1 generatie per jaar van eind juni tot midden augustus (met een piek in de maand juli). De soort wordt beschouwd als honkvast, maar waarschijnlijk is dat een onderschatting.

Verspreiding

Het areaal van het Geelsprietdikkopje strekt zich uit van Denemarken tot Noord-Afrika en van West-Frankrijk en Groot-BrittanniŽ tot Klein-AziŽ.
Het Geelsprietdikkopje was vroeger vrij algemeen, maar is momenteel algemeen. De verspreiding van het Geelsprietdikkopje fluctueert nogal sterk gedurende de 20ste eeuw. De reden van deze fluctuatie is onduidelijk. In het begin van de jaren zestig is er een dieptepunt in het aantal vindplaatsen, maar nadien breidt de soort zich geleidelijk opnieuw uit. De toename sinds het begin van de jaren tachtig is mogelijk te verklaren door de sterk toegenomen verruiging van vele graslanden (door gebrek aan beheer en voedselaanrijking), die ervoor gezorgd zou kunnen hebben dat het potentiŽle leefgebied zich uitgebreid heeft. Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje zou menig Zwartsprietdikkopje wel eens gedetermineerd kunnen zijn als Geelsprietdikkopje zodat het werkelijke verspreidingsgebied van het Geelsprietdikkopje mogelijk kleiner is dan de kaart aangeeft.
In WalloniŽ is het Geelsprietdikkopje een ruim verspreide soort. In Nederland is de soort plaatselijk te vinden op de voedselarme zandgronden, de laagveengronden en in de duinen. In Duitsland is de soort verspreid in heel het land te vinden met uitzondering van het uiterste noorden. In Groot-BrittanniŽ is de soort algemeen in Engeland en Wales, maar is ze afwezig in Schotland; opvallend is tevens dat in Groot-BrittanniŽ, in tegenstelling met Vlaanderen, het Geelsprietdikkopje een ruimere verspreiding heeft dan het Zwartsprietdikkopje.

Vroegere verspreiding (<1991)

Huidige verspreiding (>1991)

Behoud

Het Geelsprietdikkopje geniet geen wettelijke bescherming. In Vlaanderen en BelgiŽ is de soort momenteel niet bedreigd en ook op Europese schaal is ze niet bedreigd.
Als geschikte vorm van natuurbeheer kan extensieve begrazing of gefaseerd maaien in het najaar toegepast worden. Beide beheersvormen zorgen voor een voldoende aanbod van een ruige grasvegetatie die nodig is voor de eiafleg en de lange ontwikkeling van de rupsen. Aanvullend moet erop toegezien worden dat er een voldoende groot nectaraanbod behouden blijft.

 

 
Aardbeivlinder
Adippevlinder
Argusvlinder
Atalanta
Bont dikkopje
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bosparelmoervlinder
Boswitje
Bretons spikkeldikkopje
Bruin blauwtje
Bruin dikkopje
Bruin zandoogje
Bruine eikenpage
Bruine vuurvlinder
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Dambordje
Distelvlinder
Duinparelmoervlinder
Dwergblauwtje
Eikenpage
Geelsprietdikkopje
Gehakkelde aurelia
Gele luzernevlinder
Gentiaanblauwtje
Groentje
Groot dikkopje
Groot geaderd witje
Groot koolwitje
Grote ijsvogevlinder
Grote parelmoervlinder
Grote vos
Grote weerschijnvlinder
Heideblauwtje
Heivlinder
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Iepenpage
Keizersmantel
Klaverblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine heivlinder
Kleine ijsvogelvlinder
Kleine parelmoervlinder
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koevinkje
Kommavlinder
Koninginnepage
Landkaartje
Moerasparelmoervlinder
Oranje luzernevlinder
Oranje zandoogje
Oranjetipje
Pimpernelblauwtje
Rouwmantel
Sleedoornpage
Spiegeldikkopje
Vals heideblauwtje
Veenhooibeestje
Veldparelmoervlinder
Woudparelmoervlinder
Zilveren maan
Zilverstreephooibeestje
Zilvervlek
Zwartsprietdikkopje
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO