Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Klaverblauwtje
(Polyommatus semiargus)
 
Home > Kenniscentrum > Fauna > Insecten > Dagvlinders > Verspreiding > Klaverblauwtje
 

 

Ecologie

Het Klaverblauwtje is vooral te vinden op schrale graslanden en kalkgraslanden. De vlinder vliegt meestal in twee generaties per jaar: de eerste vliegt van midden mei tot eind juni (met een piek tussen 20 mei en 20 juni) en de tweede van midden juli tot eind augustus (met een piek tussen 20 juli en 20 augustus). In zeer warme jaren kan er een derde generatie vliegen van eind augustus tot begin oktober.
De wijfjes zetten de eitjes af in de nog net niet geopende bloemhoofdjes van Rode klaver. De rups voedt zich aanvankelijk bijna uitsluitend met de bloemen van Rode klaver en enkel in noodgevallen worden ook de bladeren van de waardplant gegeten. In latere stadia voeden de rupsen zich ook met bladeren van Rode klaver. De rupsen overwinteren in de strooisellaag. Het mannetje verdedigt een territorium van op een hoge plaats in de vegetatie (bv. een hoge grashalm).

Verspreiding

Het areaal van het Klaverblauwtje strekt zich uit van Noord-ScandinaviŽ tot Marokko en van West-Frankrijk tot MongoliŽ.
Het Klaverblauwtje was vroeger vrij algemeen, maar is momenteel zeer zeldzaam. De grootte van het verspreidingsgebied neemt sinds het begin van de 20ste eeuw voortdurend af en na 1980 is de soort zo goed als verdwenen. Vroeger was het Klaverblauwtje vooral te vinden in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. De vlinders die men in de buurt van Gent (in 1912, 1922, 1941 en 1973) en in Brakel (in 1944) heeft waargenomen, zijn mogelijk zwervers. Momenteel leven er vermoedelijk nog slechts twee populaties van het Klaverblauwtje: ťťn in een schraal klaverveldje in de Voerstreek en een tweede op de Tiendeberg. De waarneming in Genk (in 1992) betreft meer dan waarschijnlijk een zwerver.
In WalloniŽ is het Klaverblauwtje zeer lokaal in de Ardennen, vrij lokaal in de Condroz en in de vallei van de Samber en de Maas en de Fagne-Famenne-Calestienne, en vrij ruim verspreid in de Lorraine. In Nederland is de soort uitgestorven sinds 1974. In Duitsland vooral in het zuiden en veel minder in Midden- en Noord-Duitsland. In Groot-BrittanniŽ is ze eveneens uitgestorven.

Vroegere verspreiding (<1991)

Huidige verspreiding (>1991)

Behoud

Het Klaverblauwtje geniet geen wettelijke bescherming. Op de Vlaamse Rode Lijst staat de soort in de categorie Met uitsterven bedreigd. Op de Belgische Rode Lijst staat de soort in de categorie Kwetsbaar, maar op Europese schaal is ze niet bedreigd.
De voornaamste oorzaken van de achteruitgang van het Klaverblauwtje zijn waarschijnlijk het verlies aan en de vermesting van schrale graslanden door de intensivering van de landbouw. Door de verrijking van de bodem kan de Rode klaver alsmaar vroeger gaan bloeien zijn waardoor er een onvoldoende overlap tussen de bloeiperiode van de waardplant en de vliegtijd van de vlinder ontstaan is. Een andere verklaring kan zijn dat door het veelvuldig maaien van Rode klavervelden het Klaverblauwtje zijn levenscyclus niet meer kon voltooien of onvoldoende nectar kon vinden en daardoor op veel plaatsen verdwenen is. Ook het verdwijnen van groenbemesting met Rode klaver zou een oorzaak van de achteruitgang kunnen zijn.
Een geschikt natuurbeheer moet ervoor zorgen dat Rode klaver in voedselarme omstandigheden kan bloeien. Hiervoor kan een gefaseerd maaibeheer toegepast worden. Aangezien het Klaverblauwtje af en toe waargenomen wordt op grotere afstanden van bestaande populaties en er zich een populatie op de Sint-Pietersberg bevindt, is herintroductie niet noodzakelijk. Ook in Nederland is het Klaverblauwtje spontaan weer opgedoken in de buurt van Maastricht, vermoedelijk vanaf de Sint-Pietersberg.

 

 
Aardbeivlinder
Adippevlinder
Argusvlinder
Atalanta
Bont dikkopje
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bosparelmoervlinder
Boswitje
Bretons spikkeldikkopje
Bruin blauwtje
Bruin dikkopje
Bruin zandoogje
Bruine eikenpage
Bruine vuurvlinder
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Dambordje
Distelvlinder
Duinparelmoervlinder
Dwergblauwtje
Eikenpage
Geelsprietdikkopje
Gehakkelde aurelia
Gele luzernevlinder
Gentiaanblauwtje
Groentje
Groot dikkopje
Groot geaderd witje
Groot koolwitje
Grote ijsvogevlinder
Grote parelmoervlinder
Grote vos
Grote weerschijnvlinder
Heideblauwtje
Heivlinder
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Iepenpage
Keizersmantel
Klaverblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine heivlinder
Kleine ijsvogelvlinder
Kleine parelmoervlinder
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koevinkje
Kommavlinder
Koninginnepage
Landkaartje
Moerasparelmoervlinder
Oranje luzernevlinder
Oranje zandoogje
Oranjetipje
Pimpernelblauwtje
Rouwmantel
Sleedoornpage
Spiegeldikkopje
Vals heideblauwtje
Veenhooibeestje
Veldparelmoervlinder
Woudparelmoervlinder
Zilveren maan
Zilverstreephooibeestje
Zilvervlek
Zwartsprietdikkopje
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO