Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Exoten
Ge´ntroduceerde en plaagvormende soorten
 
Home > Kenniscentrum > Fauna > Exoten
 

 

In het kader van zowel de zorg om het natuurbehoud (behoud biodiversiteit) als van aspecten op het vlak van economische schade en volksgezondheidsrisico's zijn diverse regionale, nationale en internationale regelgevingen met betrekking tot ge´ntroduceerde en plaagvormende diersoorten ook in of voor Vlaanderen van toepassing.

Vooral ge´ntroduceerde soorten worden als ongewenst beschouwd en dienen in de vrije natuur te worden bestreden of in de mate van het mogelijke volledig te worden uitgeroeid (wasbeer, Canadese gans, roodwangschildpad, beverrat, enz...). Een aanverwante problematiek betreft de verwildering van gedomesticeerde soorten (bv. damhert, huiskat, huisduif). Daarnaast kunnen wezenlijke problemen rijzen met een (beperkt) aantal plaagvormende soorten (r-strategen), waaronder ook inheemse soorten.

Vanuit dit oogpunt is het belangrijk om de te bestrijden soorten(groepen) in kaart te brengen en een prioriteitenrangorde inzake de aanpak ervan op te stellen. Voor een adequate bestrijding is onderzoek naar de sturende en beperkende voorwaarden inzake de respectieve populatiedynamische factoren noodzakelijk. Door het uittesten en opvolgen van bestrijdingsacties kunnen de meest rendabele en ecologisch aanvaardbare bestrijdingsmethodes aangeleverd worden.

Voorlopig wordt dit onderzoek aan het INBO voornamelijk ingevuld voor een aantal zoogdier- en vissoorten.


Verwante onderwerpen:
Ge´ntroduceerde en plaagvormende zoogdieren
Ge´ntroduceerde vissen
Canadese ganzen en andere exotische broedvogels
Aziatisch lieveheersbeestje

Indicatorenset ge´ntroduceerde soorten op de natuurindicatorensite
Exoten in het natuurrapportLinks naar relevante externe websites in verband met de exotenproblematiek

Vlaanderen

Website soortenbeleid van het Agentschap voor Natuur en Bos
Vlaamse aanpak en wetgeving omtrent invasieve soorten

Website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Bondige fiches, brochures en links rond rustverstoorders in de natuur

Provincie Antwerpen
Beknopte fiches over potentieel hinderlijke invasieve en inheemse soorten in de provincie Antwerpen, inventarisatiefiche en handleiding bestrijding ongewenste flora in waterlopen

Vlaams Instituut voor de Zee
Co÷rdinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, exotenproblematiek in het mariene milieu

BelgiŰ

Belgisch forum rond invasieve soorten
Belgisch biodiversiteitsplatform, zeer compleet overzicht van invasieve soorten in BelgiŰ, risico-inschatting, zwarte lijst en 'watch list'

Invasive Alien Species of Belgium
Zeer gestructureerde informatie over invasieve exotische planten en dieren in BelgiŰ. Alle soorten worden gequoteerd volgens het ISEIA - Protocol, impact en status worden weergegeven. In het Engels en gebaseerd op het HARMONIA informatie netwerk.    

Internationaal

INVEXO Europees interregionaal project Invasieve exoten. Dit project is een samenwerkingen tussen verscheidene vlaamse en Zuid - nederlandse partners. 
alternate Links
www.invexo.be
www.invexo.nl

DAISIE Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe
Europese databank van invasieve soorten-experten (per land, per taxonomische groep)

GISD Global Invasive Species Database
Databank van exoten wereldwijd, met uitgebreide soortenfiches (literatuur, bestrijding, herkomst, risico,...), de 100 'ergste' exoten

The Invasive Species Ireland
Ierse databank met informatie, case studies en data fact sheets over de exotische soorten in Ierland. Ook soorten die zich in de toekomst kunnen vestigen in Ierland worden opgenomen in de unwanted list.

NOBANIS The North European and Baltic Network on Invasive Alien Species
Uitgebreide data fact sheets (literatuur, bestrijding, herkomst, risico,...) voor vele exotische soorten van Noord - Europa.

 

 
STIERKIKKER
ZOMERGANZEN
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO