Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Databanken
 
Home > Dienstverlening > Databanken
 

 

Publieke databankenDit is de databank van de broedvogels en omvat de Algemene en Bijzondere broedvogelprojecten Vlaanderen (ABV en BBV).
Bovendien zijn de soortenfiches (verspreidingskaarten, aantallenkaarten, dichtheidskaarten en trendgrafieken) van de Vlaamse broedvogelatlas ook raadpleegbaar.
Dit is de Vlinders webapplicatie waar iedereen zich kan registreren om online waarnemingen in te voeren. De gegevens zullen gebruikt worden voor het maken van een nieuwe verspreidingsatlas van de dagvlinders in Vlaanderen. Dit project is een samenwerking tussen het INBO en de Vlinderwerkgroep van Natuurpunt.

hspace=0

Florabank is de databank met verspreidingsgegevens en soortkenmerken van de wilde planten in Vlaanderen. Via de Florabank worden deze gegevens beheerd en ter beschikking gesteld.


hspace=0

Het Vis Informatie Systeem (VIS) is een interactieve databank waarin we zo veel mogelijk gegevens over vissen, visbestanden, vispolluenten, visindexen en herbepotingen in Vlaanderen verzamelen en ter beschikking stellen.


De webapplicatie van de ge´nventariseerde vismigratie knelpunten geeft een overzicht van de knelpunten op de waterlopen prioritair voor vismigratie en beschrijft hiervoor o.a. de geografische situering, een gedetailleerde beschrijving, de saneringsprioriteit en de saneringstoestand van de knelpunten.Niet-publieke databanken


De Watervogeldatabank is de online invoermodule voor de midmaandelijkse watervogeltellingen. Deze databank is toegankelijk voor de 400 vaste medewerkers aan het project.


hspace=0

Een gemeenschappelijke databank van natuurgebieden , gedefinieerd in de brede zin: Vlaamse natuurgebieden, erkende natuurgebieden, natuurgebieden onder beheer van provincies/gemeenten of de terreinbeherende verenigingen. Deze databank is toegankelijk voor de professionele medewerkers van die organisaties.


Indien je lid bent van een erkende WBE kan je de wildbeheerdatabank on line raadplegen. Opgelet, je zal enkel toegang krijgen tot de data van jouw WBE. Om toegang te krijgen heb je een account en paswoord nodig. Vraag ze aan bij Jim Casaer. 
 

 
Laboratoria
Bibliotheek
Diagnosecentrum bomen
(INBO-)viskwekerij
Databanken
Adviezen
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO