Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Duurzaam gebruik en beheer van wildsoorten
 
Home > Kenniscentrum > Duurzaam gebruik > Wildbeheer & jacht
 

 

Het jachtdecreet beoogt het verstandig gebruik van wildsoorten en hun leefgebieden (jachtwetgeving). In meer recente wetgeving wordt dit gedetailleerder omschreven als ‘het handhaven of ontwikkelen van een ecologisch verantwoorde wildstand …rekening houdend met de belangen van en met medewerking van derden’ (BVR. 01/12/1998). Het wildbeheer in Vlaanderen is er met andere woorden op gericht populaties te reguleren zodat een duurzaam gebruik (cf. oogst) mogelijk is en blijft. Dit oogsten gebeurd bovendien op een wijze die niet leidt tot maatschappelijk onaanvaardbare gevolgen voor derden ten gevolge van een kunstmatige te hoog of te laag gehouden wildstand.

Dit is alleen mogelijk door het toepassen van een planmatige wildbeheer dat gebaseerd is op doelstellingen en maatregelen, die in overleg met andere sectoren bepaald worden. Dit beheer dient ook op een aan de beheerde soorten aangepaste schaal plaats te vinden. De gevolgen van het beheer dienen opgevolgd te worden en wanneer de vooropgestelde doelstellingen niet gehaald worden of de doelstellingen voor het beheer veranderen, moeten de maatregelen en het beheer op het terrein aangepast worden (algemene principes van 'adaptive management' ).

Om dit doel te bereiken concretiseerde de Vlaamse Gemeenschap via het Besluit van de Vlaamse Regering van 01/12/1998 de werking van en voorwaarden voor het vormen van wildbeheereenheden. De wildbeheereenheden moeten oa minimaal 1000ha groot zijn en moeten elke vijf jaar een wildbeheerplan opmaken.
Het INBO kreeg de opdracht in te staan voor

  • Het coördineren van het gestandaardiseerd verzamelen en verwerken van de jaarlijkse afschotstatistieken en voorjaarstellingen van de wildbeheereenheden
  • Het opvolgen (monitoren) van trends in voorjaarstellingen en afschotstatistieken in functie van de evaluatie van de duurzaamheid van het huidige wildbeheer in Vlaanderen
  • Het ontwikkelen van principes, criteria en indicatoren ter evaluatie van de doelstellingen en maatregelen voorgesteld in de wildbeheerplannen van de wildbeheereenheden
  • Het uitwerken van richtlijnen voor het opmaken van wildbeheerplannen (modelwildbeheerplannen)  Onderzoek betreffende het uitwerken van een instrument (principes, rischtsnoeren en criteria) ter evaluatie van de wildbeheerplannen    (1356kb)Verwante onderwerpen:
Trends voorjaarstellingen & afschotstatistieken
WildsoortenJim Casaer, Axel Neukermans, Peter Baert, Jan Vercammen, Erik Verschaffel

 

 
Wildbeheereenheden
Principes
Wildbeheerplannen
Formulieren
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO