Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Duurzaam gebruik van bos
 
Home > Kenniscentrum > Duurzaam gebruik > Bos
 

 

De bossen in Vlaanderen zijn beperkt in oppervlakte en sterk gefragmenteerd. Een duurzaam beheer en gebruik van de huidige en toekomstige bossen en hun producten zijn belangrijke thema’s. Het INBO onderzoekt verschillende beheersmethoden en de effecten ervan op het ecosysteem. Daarnaast zijn er projecten die handelen over het verkrijgen en gebruik van bosproducten zoals bv. hout en plantsoen. Hoewel de projecten uiteenlopende aspecten onderzoeken, hebben ze een gemeenschappelijk doel: de natuur- en socio-economische waarde van bossen op een duurzame manier te beheren, te benutten en verder te ontwikkelen.Verwante onderwerpen:
Bos als biotoop
Natuur- en bosbeheer
Bosontwikkeling

 

 
Energiebossen
Populierenteelt
Schermbossen
Bosaanleg
Teeltmateriaal
Bosbescherming
Bosbeheerplannen
Populier en Natuur
Spontane verbossing
Natuurlijke verjonging
Tarieven Beuk en Eik
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO