Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Excursie energiehout
 
Home > Kenniscentrum > Duurzaam gebruik > Bos > Energiebossen > Energiehout > Project 'Van Wilg tot Warmte' > Excursie Doornik 17 april 2009
 

 


Excursienamiddag te Doornik op vrijdag 17 april 2009

 

‘DOORNIK ZWEMT ER WARMPJES BIJ DANKZIJ KORTEOMLOOPHOUT (KOH)’

Het project Gazenbois: een stedelijke toepassing van houtige biomassa

 

Groene stroom van eigen bodem: de stad Doornik bewijst dat het kan, en dat een stadsbestuur een voortrekkersrol kan spelen in het verhaal van duurzame energievoorziening. Met steun van Europa en de Waalse regio is Doornik er immers in geslaagd een indrukwekkende publiek-private samenwerking op poten te zetten.

 

Op vrijdag 17 april 2009 werden we door de stad Doornik verwelkomd in het mooie stadhuis. Na een inleiding en verwelkoming van de schepen van landbouw van de stad Doornik, vertelde Vincent Bottieau, milieu-ambtenaar, ons in zijn presentatie (hier klikken) over het ontstaan en de realisatie van het project Gazenbois. Frédéric Dalimier vertegenwoordigde de Waalse firma Xylowatt, die instond voor de installatie van de warmtekrachtcentrale en deed in zijn presentatie (hier klikken) alles uit de doeken over deze installatie.Vervolgens konden we op het terrein zowel de installatie als de aanplantingen bezoeken. De stad stelde hiervoor speciaal stadsbussen ter beschikking.

 

De centrale heeft jaarlijks 1 350 ton droge stof aan houtige biomassa nodig. De houtsnippers zijn gedeeltelijk afkomstig van landschap- en groenonderhoud van de stad, van beheer van de omliggende bossen en van randen van autosnelwegen.

Maar ook de biomassa afkomstig van korteomloophout (KOH) speelt een grote rol in de toekomstige bevoorrading. Het korteomloophout bestaat uit wilgenaanplantingen in zeer hoge dichtheid (15.000 stekken per ha). Zij kunnen zowat elke drie jaar geoogst worden en leveren dan gemiddeld 30 ton droge stof per hectare. De struiken schieten van zelf weer uit en kunnen tot minstens 7 maal geoogst worden. De stad Doornik heeft teeltcontracten afgesloten met landbouwers op haar grondgebied. Het plantgoed wordt geleverd door het project; maar de landbouwers staan in voor het beheer. De oogst gebeurt door de stad Doornik, maar het transport van de houtsnippers naar de centrale wordt geregeld door de landbouwer. Doornik neemt de snippers af aan een gegarandeerde en gunstige prijs. In het voorjaar 2006 werden binnen een straal van 15 km rond het zwembad, reeds 25 ha KOH aangeplant door landbouwers. Dit betekent dat een jaarlijkse aanvoer van 250 ton droge stof aan houtige biomassa zal kunnen verzekerd worden via KOH.

De houtsnippers worden opgeslagen in een hangar, waar ze gedeeltelijk drogen door natuurlijke convectie. Daarna worden ze gezeefd om het fijne materiaal eruit te halen. Voor de aanvoer van de houtsnippers van buiten naar binnen wordt gebruik gemaakt van een kraan op rails. Dit om overlast voor de buren door voortdurend af en aan rijden met de houtsnippers te voorkomen. De snippers worden dan van de opslagruimte naar de vooropslagruimte van 6 000m³ gebracht, waar ze verder gedroogd worden met warmte afkomstig van de ketel (gasgenerator). Van hieruit worden de snippers naar een silo gebracht en via een bewegende vloer bovenaan in de houtvergasser gebracht.Het project Gazenbois van de stad Doornik omvat de installatie van een warmtekrachtcentrale gebaseerd op de techniek van de houtvergassing. In de vergasser wordt hout omgezet in waterstofgas (H2) en koolmonoxide (CO) bij een temperatuur van 400 °C. Deze gassen dienen dan als brandstof in een gasmotor welke elektriciteit en warmte levert. De hierin opgewekte warmte wordt aangewend voor het verwarmen van het stedelijk zwembad l’Orient en de elektriciteit voor het aandrijven van pompen en dergelijke. De vergasser heeft een vermogen van 300 kWelec en 550 kWtherm. Het elektrisch rendement bedraagt 25 % en produceert jaarlijks 1 650 000 kWh. Het thermische rendement bedraagt 50 % en produceert jaarlijks 11 000 GJ.Het stedelijk initiatief Gazenbois realiseert met haar WKK-installatie een reductie in de verwarmings- en elektriciteitsfactuur van het zwembad en in de kosten voor het verwerken van het groenafval. Bovendien kan het surplus aan elektriciteit verkocht worden aan het net en het systeem brengt groenestroomcertificaten op.

Bovendien wil de stad Doornik op die manier haar steentje bijdragen aan de beteugeling van de klimaatsverandering en op die manier een voorbeeld zijn voor andere steden en gemeenten.

Dit project is gefinancierd door de Waalse Regio en de Europese Unie (FEDER–Objectif 1)

 

 


 

 

 
Projectpartners
Demodag 10 juli 2007
Demo 22 april 2008
Oogstdemonstratie 6 februari 2009
Excursie Doornik 17 april 2009
Seminarie 26 juni 2009
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO