Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Van Wilg tot Warmte
Alle verslagen
 
Home > Kenniscentrum > Duurzaam gebruik > Bos > Energiebossen > Energiehout > Project 'Van Wilg tot Warmte'
 

 Van wilg tot warmte - een gesloten cirkel


Het Project 'Van wilg tot warmte - een gesloten cirkel' is afgelopen in de zomer 2009. U kunt alle informatie en verslagen op deze site blijven raadplegen.


Al onze opgedane kennis in één consistente tekst: vind hier onze eindbrochure Van Wilg tot Warmte - potenties van korteomloophout voor Vlaanderen


Met het project ‘Van wilg tot warmte - een gesloten cirkel’ hebben de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) vzw, het Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu (Proclam) vzw en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) tot doel het potentieel van hout als brandstof in de schijnwerper plaatsen.


Eeuwenlang was de Vlaming voor zijn brandstof afhankelijk van hout. Vlaanderen was dan ook een vlechtwerk van houtkanten en bomenrijen. Aloude praktijken als hakhoutbeheer en het knotten van bomen vinden hierin hun oorsprong. Sindsdien zijn er tal van mechanische methodes ontwikkeld om hout te oogsten.

Hout als brandstof wint opnieuw aan belang, ook in Vlaanderen. De fossiele brandstoffen worden immers steeds duurder en de aandacht voor ons veranderende klimaat groeit sterk. Doordat bomen bij hun groei CO2 opslaan die de uitstoot bij verbranding compenseert, is hout een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen.

Wat?

We willen de Vlaamse landbouw– en tuinbouwsector, loonwerkbedrijven, openbare besturen en het brede publiek informeren en sensibiliseren over de potenties van hout als brandstof.

Veel landbouwbedrijven zitten met een grote energievraag en hebben bovendien een behoorlijke oppervlakte grond tot hun beschikking. Dit is een ideaal vertrekpunt voor de zoektocht naar alternatieve brandstoffen.

Voor akkerbouwers kan korteomloophout (KOH) een interessante alternatieve teelt vormen. Voor loonwerkers biedt het speciale voorzetstuk dat op bestaande maïshakselaars gemonteerd kan worden om KOH te oogsten, de mogelijkheid om hun machinepark ook tijdens andere periodes van het jaar in te zetten.

Kleine Landschapselementen (KLE’s) zoals knotwilgenrijen kunnen hierin ook een grote rol spelen.

En om deze nieuwe vormen van landgebruik en brandstofproductie ingang te doen vinden, spelen openbare besturen en het brede publiek een belangrijke rol bij de maatschappelijke aanvaarding ervan.

Hoe?

Door het in de praktijk brengen van KOH, de organisatie van demodagen en de sensibilisering van de gebruikers van het buitengebied willen we de mogelijkheden van hout als brandstof verder in de schijnwerper zetten.

Alle aspecten van de kringloop ‘Van wilg tot warmte’ komen hierbij aan bod:

· Aanplant van KOH en KLE’s
· Beheer van KOH en KLE’s
· Exploitatie van houtige biomassa
· Transport, opslag en droogproces
· Hoogrendement energie-opwekking

Voor wie?

De demodagen worden georganiseerd met en voor de agrarische sector en andere geïnteresseerden.

Daarnaast zorgen artikels in de landbouw– en milieuvakpers, en presentaties op studiedagen voor een verdere verspreiding van de geboden informatie.

Ook de steden en gemeenten worden nauw bij dit project betrokken.

Begin zomer 2009 wordt ook nog een afsluitende studiedag georganiseerd waar de ervaringen uit het project ‘Van wilg tot warmte: een gesloten cirkel’ toegelicht worden.

Infoloket

Voor concrete vragen kunt u steeds contact opnemen met een van de partners van het project.

Website

Alle concrete informatie zal steeds tijdig beschikbaar worden gemaakt op de website

www.energiehout.be

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van

FONDS VOOR DUURZAAM AFVAL EN ENERGIEBEHEER 

 
Projectpartners
Demodag 10 juli 2007
Demo 22 april 2008
Oogstdemonstratie 6 februari 2009
Excursie Doornik 17 april 2009
Seminarie 26 juni 2009
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO