Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Herintroductie
 
Home > Kenniscentrum > Beheer & ontwikkeling > Herintroductie
 

 

Herintroductie van soorten blijft in Vlaanderen een controversieel onderwerp. Deze vrees is deels gerechtvaardigd. Bij onoordeelkundige translocaties of herintroductie (= verplaatsingen) is het immers zeer goed mogelijk dat de verplaatste dieren vrij snel sterven of problemen gaan veroorzaken. Daartegenover staat dat dit instrument, expliciet vermeld wordt in bijvoorbeeld het verdrag van Bonn (Art. 5 g) en het verdrag inzake biologische diversiteit (Art. 9 c), om  de leefbaarheid van bedreigde populaties te verhogen of een verbetering van de biodiversiteit te bewerkstelligen (cf. herintroductie van sleutelsoorten).  

Het IUCN (The Wordl Conservation Union) keurde in 1987 een ‘position statement’ goed rond de introductie, herintroductie en restocking van dieren (22nd Meeting of the IUCN Council 1987). Hierop volgde in 1998 de ‘Guidelines for Re-introductions’ voorbereid door de IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group (1998). Deze guidelines werden goedgekeurd op de “41ste Meeting of the IUCN Council (1995)”.

Deze richtlijnen stellen oa dat een herintroductie door een theoretische haalbaarheidsstudie moet worden voorafgegaan. Vervolgens worden de conclusies van deze studie adhv een pilootstudie opgezet getoetst. Op basis van deze studies kan een positief advies geformuleerd worden, waarna de soort op grotere schaal geherintroduceerd wordt. Maar zelfs in deze laatste fase moeten de dieren nog steeds nauwgezet gevolgd worden. Deze procedure laat toe in te grijpen waar nodig. Het ongecontroleerd uitzetten van dieren geeft deze garantie niet en moet dan ook ten alle tijden vermeden worden.

Ons instituut doet oa onderzoek naar het gedrag van getransloceerde reeλn. We zijn eveneens verantwoordelijk voor de opvolging van de theoretische studie en de pilootstudie voor herintroductie van edelhert in Nederland.  

In het kader van actie 117 (MINA) werd op het INBO ook een sleutel ontwikkeld om te bepalen wanneer herintroductie van een soort overwogen kan worden.


Verwante onderwerpen:

Zenderonderzoek (telemetrie)
Edelhert
Roe deer tracking research project in Belgium.


Peter Baert
, Jim Casaer, Koen Van Den Berge

 

 
Natuur- en bosbeheer
Natuurontwikkeling
Bosontwikkeling
Visstandbeheer
Herintroductie
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO