Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Natuurontwikkeling
 
Home > Kenniscentrum > Beheer & ontwikkeling > Natuurontwikkeling
 

 

NATUURONTWIKKELING: een introductie
Definitie, doel, welk soort natuur in Vlaanderen?,…  Lees meer

Natuurontwikkeling in Vlaanderen: een stand van zaken
Hoe staan we er voor in Vlaanderen ?  Enkele resultaten uit de ‘databank natuurontwikkeling’, bijgehouden op het INBO. Lees meer

Natuurontwikkeling in Vlaanderen: vuistregels voor de praktijk
Een vademecum over natuurontwikkeling in Vlaanderen. Download hier het rapport “Natuurontwikkeling in Vlaanderen – een stand van zaken en vuistregels voor de praktijk” Lees meer…

Studiedag Natuurontwikkeling in Vlaanderen 26 maart 2004
Download hier de powerpoint-presentaties en de referaten van de sprekers op de studiedag. Lees meer…

POTNAT-model
Op het INBO wordt een methode ontwikkeld die op Vlaamse schaal op basis van abiotische factoren natuurpotenties kan inschatten. Het kan een hulpmiddel zijn bij ecologische gebiedsvisies, gebiedsgerichte afbakeningen en beheerplannen. 
Lees meer...

Bos- en mozaïekontwikkeling via begrazing
Bosuitbreiding is een belangrijk streefdoel van het Vlaamse natuurbeleid.  Op het INBO wordt onderzocht hoe, via extensieve begrazing, spontane bosontwikkeling kan gestimuleerd worden, met daarnaast ontwikkeling van waardevolle mozaïeken van open grasland, ruigten, struwelen, mantels en zomen
Lees meer...


Case studies
Enkele voorbeelden van natuurontwikkelingsprojecten uit de praktijk.
Lees meer...


Kris Decleer

 

 
Introductie
Stand van zaken
Vuistregels voor de praktijk
Studiedag
Toetsingskader
PotNat-model
Bos- en mozaïekontwikkeling door begrazing
case studies
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO