Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Beheersmonitoring Grensmaas
 
Home > Kenniscentrum > Beheer & ontwikkeling > Natuurontwikkeling > case studies > Grensmaas
 

 

Pilootproject rivierbedverruiming Grensmaas: Meeswijk 

In het pilootproject aan het veer van Meeswijk werd in oktober 2003 1 km oever afgegraven. De oeverlijn werd met ongeveer 50 m teruggetrokken. Er ontstond een brede grindbank, die tijdens de eerste winter een afwisselend patroon van enerzijds sedimentatie van fijn grind (D50: 5 mm) en anderzijds erosie van maximaal ongeveer 10 cm tot op een afpleistering (mediaan diameter D50: 15 mm) (Figuur 1) met zich meebracht.


Foto van de nieuwe grindbank te Meeswijk, met aanduiding van de zones waar de eerste winter sedimentatie en erosie (afpleistering) is opgetreden. 


Het resultaat van deze processen is een grindbank met fijn gegradeerd, zuiver grind. De grindfractie is fijner dan deze die gemiddeld in de bedding aanwezig is. De bemonstering van het eerste voorjaar na de vergraving toont de onmiddellijke kolonisatie en ruimtelijke differentiatie van de loopkevergemeenschap aan. Op de grindrug (Plot 3) zijn kenmerkende gravende soorten zoals Lionychus quadrillum aspectbepalend. Op de lage grindbank (Plot 1) komen grote aantallen van de zeldzame soorten Bembidion decorum en Bembidion atrocoeruleum voor, terwijl op de hoge grindbank (Plot 2) Bembidion femoratum, Bembidion tetracolum en Amara aenea aspectbepalend zijn. Dichtst bij de waterlijn komt ook de oeverlijnsoort Bembidion punctulatum reeds het eerste seizoen (bemonstering eerste helft juni) frequent voor.Beeld van de nieuwe grindrug met taartweergave van de loopkeverplots

Ook de vegetatie toont een ruime variatie aan soorten met kensoorten van zowel zand- als grindbanken. Voor de zandbanken noteren we: Zandweegbree (Plantago arenaria), Kompassla (Lactuca serriola), Kleine en Citroengele honingklaver (Melilotus indicus en officinalis) en Echt bitterkruid (Picris hieracioides). En voor de grindbanken: Ruige rupsklaver (Medicago polyforma), Kleine leeuwebek (Chaenorrhinum minus), Gewone steenraket (Erisymum cheiranthoides), Grove varkenskers (Coronopus squamatus), Rode ganzevoet (Chenopodium rubrum), Stippelganzevoet (Chenopodium ficifolium), Uitstaande melde en Spiesmelde (Atriplex patula en prostrata). Ook de nieuwkomers Gingellikruid (Guizotia abyssinica) en Groot akkerscherm (Ammi majus), voelen zich hier opperbest. De aanwezigheid van talrijke soorten zandige pioniersgraslanden en ruigten toont aan dat er ook op de oevers en hogerop nog mooie ontwikkelingen te verwachten zijn.Verwante onderwerpen:
Onderzoek aan de Grensmaas
Natuurontwikkelingsplan voor de Grensmaas
Behoud en herstel van populaties zwarte populier in Vlaanderen


Kris Van Looy

 

 
Zeeschelde
Grensmaas
Vinne
Ijzervallei
Zuiderkempen
Rivierherstel Leie
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO