Over INBOKenniscentrumPublicatiesDienstverleningLinks
Biodiversiteit parken
 
Home > Kenniscentrum > Beheer & ontwikkeling > Natuur- en bosbeheer > Biodiverstiteit in parken
 

 

Biodiversiteit in parkenParken bezitten vaak een hoge biodiversiteit die gelinkt is aan het voorkomen van een aantal specifieke biotopen (monumentale bomen, dik dood hout, vijvers en poelen, kort gemaaide schrale grasvegetaties met solitaire bomen,). Voor het opstellen van een goed beheerplan is het nodig dat voldoende informatie wordt verzameld over de aanwezige biodiversiteit. Het is ook van belang dat de biodiversiteit kan worden opgevolgd doorheen de tijd (monitoring). De bestaande methodiek is echter onvoldoende gestandaardiseerd om te kunnen dienen voor monitoring en levert niet de vereiste informatie voor de beheerplanning. Dit project heeft de bedoeling de bestaande methodiek te herwerken, zodat de resultaten bruikbaar zijn voor monitoring en tegelijk kunnen dienen als insteek voor de beheerplanning. Hierbij dient de methodiek gestoeld te zijn op de basisprincipes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer.

Dit project liep van juni 2006 tot mei 2007Arne Verstraeten

 

 
Begrazing
Greenveins
Biotoopkartering bos
Open plekken bos
Biodiverstiteit in parken
 

  © 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer Home Contact Sitemap English Home Contact Sitemap Nederlands Vlaanderen Logo INBO